Najwyższym Sędzią Diecezji Bydgoskiej jest Biskup Bydgoski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej I Instancji został erygowany przez Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 7 rocznicę powstania diecezji, tj. 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011, tj. od święta Patrona Diecezji bł. bpa Michała Kozala.

Sąd Biskupi w Bydgoszczy jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium diecezji bydgoskiej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Bydgoszczy w I Instancji.

W Sądzie Biskupim w Bydgoszczy są zatrudnieni: oficjał, wiceoficjał, 3 notariuszy sądu w sekretariacie, kilku księży sędziów, ksiądz audytor, ksiądz obrońca węzła małżeńskiego i promotor sprawiedliwości, kilku biegłych psychologów, psychiatrów oraz współpracujących z Sądem świeckich adwokatów kanonistów. Siedzibą Sądu jest budynek przy ul. Farnej 10 (przy katedrze).

Dane adresowe:

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ

ul. Farna 10

85-101  Bydgoszcz

tel./fax 52 385 88 22

e-mail: sad@diecezja.bydgoszcz.pl

godziny przyjęć: 9.00-13.00  (poniedziałek-piątek).

 

Nr konta Sądu Biskupiego w Bydgoszczy

Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy

55 1600 1185 0004 0807 2568 7156

 

SKŁAD SĄDU BISKUPIEGO

Wikariusz sądowy – Oficjał:

Ks. dr Zenon Niemczyk

Wikariusz sądowy pomocniczy – Wiceoficjał:

Ks. dr Mateusz NOWAK

 

Notariusze:

Ks. mgr Tadeusz Łukaszczyk

Ks. Piotr Wencel

S. M. Gabriela Iwuć

 

Sędziowie:

Ks. mgr lic. Waldemar Czarnecki

Ks. dr Marcin Korybalski

Ks. mgr lic. Grzegorz Kwaśniewski

Ks. dr Marcin Maczan

Ks. lic. Ireneusz Staniszewski

 

Obrońca Węzła Małżeńskiego:

Ks. lic. Arkadiusz Kalinowski

 

Promotor sprawiedliwości:

Ks. lic. Arkadiusz Kalinowski

 

Audytorzy:

Ks. lic. Maciej Tyckun

 

Biegli:

P. mgr Maria Bielińska-Sadkiewicz

P. mgr Karolina Domińska

Ks. dr Szymon Gołota

P. mgr Przemysław Gorzelak

P. mgr Magdalena Kubica-Czajkowska

P. mgr Agnieszka Mlicka

P. mgr Elżbieta Robaczewska

P. dr Joanna Słowińska

P. dr Hanna Szczęsna

P. mgr Marta Żyła

 

Adwokaci:

P. mgr Andrzej Pyszka – tel. 501 552 452, e-mail: andrzejpy@wp.pl

P. mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754, e-mail: m.goral@dignitas.com.pl, www.kancelaria-dignitas.pl

P. mgr Grzegorz Ożga – tel. 695 262 806, e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl, www.kancelaria-probitas.com

P. mgr Adam Michalski – tel. 508 160 099

P. mgr Mateusz Łątkowski – tel. 61 851 99 26 lub 660 696 348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl, www.kancelaria-latkowski.pl

P. Adw. Rafał Kornat – tel. 48 660 13 03, fax. 48 627 79 41, e-mail: poczta@kancelariaprawna-kornat.pl

P. Ernest Cezary Bodura – tel./fax 74 867 05 26 lub 509 591 392, e-mail: ernest.bodura@adwokatura.pl

P. Adw. Edmund Dobecki – tel./fax 52 321 24 00 lub 605 760 570

P. mgr Aleksandra Koźlińska – tel. 607 880 834, e-mail: kancelaria@kozlinska.pl, www.kancelaria-kozlinska.pl

 

Dekret o opłatach sądowych i honorariach w sprawach małżeńskich rozpatrywanych przez Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej

print