Inicjatywy w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

 INICJATYWY PARAFIALNE W JUBILEUSZOWYM ROKU MIŁOSIERDZIA „BRAMY MIŁOSIERDZIA" „Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć [...]