tel. (52) 366 98 01|rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Inicjatywy w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

 INICJATYWY PARAFIALNE W JUBILEUSZOWYM ROKU MIŁOSIERDZIA „BRAMY MIŁOSIERDZIA" „Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć [...]

22/12/15|

Spotkania z Apokalipsą

Parafia św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy zaprasza na Spotkania z Apokalipsą. Do czerwca 2017 roku zaplanowano dziewięć spotkań. Zaproszenie do udziału jest skierowane do kapłanów i wiernych wszystkich parafii, przede wszystkim z Dekanatu Bydgoszcz I. […]

07/09/15|