W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej – tak jak w całej Polsce – 12 stycznia przeprowadzono etap diecezjalny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej. Uczestnicy pochylali się tym razem nad hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.

Najlepsi spotkają się na etapie ogólnopolskim, który zostanie przeprowadzony od 23 do 25 marca w Lublinie. Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym gospodarzem – archidiecezja lubelska.

Adresatami olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury uczęszczającym na lekcje religii. – Zainteresowanie olimpiadą nie słabnie, w naszej diecezji utrzymuje się na tym samym poziomie. W tym roku skupiamy się na tematyce orędzia fatimskiego w związku z setną rocznicą objawień w tamtym miejscu Matki Bożej – powiedział ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się ponad pięćdziesiąt osób. – W przypadku wielu uczestników nazwiska powtarzają się co roku. Wynika to z fascynacji samą teologią, wiedzą religijną. Po drugie, coraz więcej uniwersytetów i uczelni otwiera się na Olimpiadę Teologii Katolickiej. Senaty podejmują decyzje o tym, że laureaci i finaliści otrzymują indeksy na różne wydziały – dodał dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. W ten sposób młodzi otwierają sobie drzwi na wybrane kierunki studiów, m.in. Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego.

Etap diecezjalny polegał na rozwiązaniu testu pisemnego jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi na pytania otwarte. „O co najbardziej troszczyła się Maryja, zwracając się do Franciszka, Hiacynty i Łucji?”, „Na czym – według Jana Pawła II – polega rozwój macierzyństwa Maryi?” – to dwa z 25 pytań, które pojawiły się na teście. – W czasach, w których najważniejsze wartości są wystawiane na próbę i coraz częściej kwestionowane, musimy dobrze wiedzieć, dlaczego wyznajemy taką, a nie inną wiarę. Po to, aby dalej o niej świadczyć, będąc świadomymi katolikami i chrześcijanami – podkreślił Michał Dondajewski z VI LO w Bydgoszczy.

Sami katecheci chwalą swoich uczniów, którzy angażują się na wielu płaszczyznach związanych z religią czy codziennym życiem Kościoła. – W jaki sposób młodego człowieka zafascynować teologią? To jest proces, który nie zaczyna się tylko na katechezie. On trwa, a swój początek ma w rodzinie. Później trzeba to tylko pielęgnować, pogłębiając wiedzę, uczestnicząc w życiu sakramentalnym Kościoła – zakończyła Marzena Prochowska, katechetka w VI LO w Bydgoszczy.

Uczniowie musieli przyswoić wiedzę, która obejmowała: Pismo Święte, Magisterium  Kościoła oraz liczne opracowania. Podczas finału w Lublinie diecezję bydgoską będą reprezentowali (od 1 do 3 miejsca): Jagoda Stosik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Jakub Pypkowski z VI LO w Bydgoszczy oraz Sebastian Mróz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie.

print