„Modlimy się dziś w święto katedry św. Piotra w intencji świata nauki o powodzenie w dochodzeniu do prawdy. Choć nauczanie świata nauki nie bierze się bezpośrednio z tego samego mandatu Piotrowego, niemniej jest pewna analogia, która każe nam upatrywać we wszystkich profesorach pragnienie docierania do prawdy” − powiedział do naukowców zgromadzonych w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański przewodniczył nieszporom w święto katedry św. Piotra, uznawane w archidiecezji za patronalne święto nauczycieli akademickich. Uczestniczyli w nim profesorowie poznańskich wyższych uczelni, Polskiej Akademii Nauk i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W kazaniu bp Jan Tyrawa, biskup diecezji bydgoskiej, zwrócił uwagę na rolę poznania i prawdy w życiu człowieka. „Człowiek jest powołany do poznawania, a poznanie urzeczywistnia konstytutywny związek człowieka z prawdą. Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się sobą przez poznanie prawdy” − mówił biskup. Podkreślił, że „prawda czyni człowieka wolnym, bo człowiek, który nie zna prawdy, staje się niewolnikiem własnej pychy, niewiedzy, próżności, egoizmu”.

Bp Tyrawa przekonywał, że poznanie osiągnie swój cel tylko wtedy, gdy będzie realizowane w duchu bezinteresowności i obiektywizmu. „Inaczej naraża naukę na wciąganie ją w inne, pozanaukowe cele, pozbawia ją humanistycznej i etycznej godziwości. Etyczna godziwość domaga się mobilizacji sumienia, a z drugiej strony przekonania o pierwszeństwie etyki nad techniką, prymatu osoby nad rzeczą, wyższości ducha nad materią” − zaznaczył biskup diecezji bydgoskiej.

Zauważył także, że dziś eliminuje się nauki humanistyczne, a ich metodologię przekształca się w humanizm bez Boga. „Nauki techniczne są wykorzystywane wbrew etyce do celów, które z nauką niekiedy nie mają nic wspólnego i służą raczej do niszczenia i zabijania. Nauka zamiast stać w służbie ludzkiego życia wprzęgana jest w niszczenie prawdziwej godności człowieka i jego życia” − stwierdził bp Tyrawa. Podkreślił, że dzieje się to w dziedzinie manipulacji genetycznej, w doświadczeniach biologicznych, w dziedzinie broni chemicznej, bakteriologicznej czy nuklearnej.

Zwracając się do naukowców zauważył, że dzisiaj można sobie wyobrazić uczelnię, w której mogą funkcjonować dwa instytuty, „oba dotowane przez państwo. Jeden pracuje nad tym, jak się człowieka ratuje − medycyna, a drugi, jak go najskuteczniej zniszczyć − broń”.

Zwrócił uwagę na wymiar życia człowieka, którym jest spotkanie. Do istoty bycia człowiekiem należy relacja, odniesienie do drugiego człowieka. Każdą osobę ludzką tworzą dwa wymiary: indywidualność i relacja. „Aby mogło dojść do spotkania, trzeba budować własną tożsamość, świadomość własnego ja. Jest to niezmiernie ważne, kiedy przyszło nam żyć w wielości światopoglądów” − stwierdził biskup.

Bp Tyrawa podkreślił, że tak długo, jak długo będzie istniał człowiek, tak długo będzie miał miejsce rozwój nauki.

Święto Katedry świętego Piotra przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna – msz/Poznań

Fot. Robert Woźniak

print