„Samoakceptacja – Miłość Boża” – to temat, który rozważali młodzi ludzie z wolontariatu św. Łazarza „Lazarus” w diecezji bydgoskiej. Spotkali się oni 24 i 25 marca na dniu skupienia w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Myśl przewodnia zamykała się w fundamentalnym pytaniu: „Kim jestem w oczach Boga?”. W programie znalazły się: Msza Święta, Droga krzyżowa, spotkanie w grupach, konferencja Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, gry, zabawy oraz zajęcia plastyczne. – To wszystko stało się jasnym komunikatem, który Bóg w tych dniach skierował do wolontariuszy. To nie słowa odmieniają los człowieka, ale odmienia go Bóg, który bardzo mocno wchodzi w naszą rzeczywistość za pośrednictwem łaski. Także konkretnych osób, które uwierzyły w Jego miłość. Uwierzyły w swoją wyjątkowość, dzięki której mogą iść odważnie i zmieniać świat, bo miłość nie boi się konfrontacji, nie boi sie Krzyża, bo przed oczami ma zawsze horyzont Zmartwychwstania – powiedział ks. Łukasz Krzewiński.

„Czy warto kochać? Co chwilę ktoś nas zawodzi i coraz bardziej powątpiewamy w znaczenie tego słowa, które powinno tworzyć sens naszego życia.  A przecież jest ono tak głębokie. Miłość to gotowość do poświęcania się aż po cenę własnego życia dla drugiej osoby. Tak właśnie postąpił Jezus, umierając za nasze grzechy na krzyżu. Panie, naucz mnie prawdziwie kochać” – mówili młodzi podczas dwunastej stacji nabożeństwa Drogi krzyżowej. – Wolontariat jest miejscem, w którym doskonale potrafię się odnaleźć, dążyć do wyznaczonych celów. Dzięki niemu mogę pomagać innym, wyjść poza swoje własne potrzeby – powiedziała Aleksandra Mamys.

Wolontariat św. Łazarza „Lazarus” w diecezji bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2016 roku od pomocy wychowawcom na koloniach zorganizowanych w Oćwiece dla dzieci z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy i podopiecznych z Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży „Betlejemka”, działającego przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. – Dni skupienia mają nas umacniać w Jezusie Chrystusie. Dawać nadzieję i siłę, że świat trzeba zmieniać, zaczynając od siebie, a potem głosząc Jego Miłość innym ludziom – dodała koordynator wolontariatu Kinga Przybysz.

print