Bractwo Więzienne Samarytania było organizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Modlitw za Więźniów. 26 i 27 marca w sanktuarium na Jasnej Górze zgromadziły się m.in. osoby działające w instytucjach i organizacjach pozarządowych pomagających w readaptacji społecznej, resocjalizacji i readaptacji osadzonych.

Pielgrzymi modlili się przed tronem Królowej Polski w intencji więźniów, kapelanów, służby więziennej i wolontariuszy. Spotkanie rozpoczęto od Drogi krzyżowej, która przeszła Wałami Jasnogórskimi. Następnie celebrowana była Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji więźniów. Przewodniczył jej o. dr Jan Dezyderiusz Pol, franciszkanin, reprezentujący Biuro Naczelnego Kapelana Więziennictwa w Polsce. – Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów była potrzeba ogarnięcia ich modlitwą, szczególnie tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei na Boże miłosierdzie – powiedział w homilii. – Ukrzyżowany razem z Chrystusem wyraził żal za swoje grzechy, a Jezus zapowiedział mu, że będzie w raju (…) Dobry Łotr, według przekazu apokryfów noszący imię Dyzmas, jest symbolem Bożego miłosierdzia. Pokazuje nam wszystkim, że nawet w ostatniej chwili swojego życia, można jeszcze powrócić do Boga – zaznaczył.

Z racji przeżywanego Roku św. Brata Alberta odbyło się również Forum Pomocy Postpenitencjarnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz ośrodka profilaktyki i readaptacji z różnych części Polski. Spotkanie poprowadzili: o. dr Jan Dezyderiusz Pol oraz Przemysław Gorzelak, Bractwo Więzienne Samarytania. Omawiane były zagadnienia dotyczące tworzenia i realizowania różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie zaistnieć w społeczeństwie.

Na Jasnej Górze pielgrzymi zgromadzili się ponownie na Apelu Jasnogórskim, którego rozważania wygłosił ks. inf. dr Jan Sikorski. – Myślimy dzisiaj o członkach Bractwa Więziennego, myślimy dzisiaj o księżach kapelanach, którzy pracują, o funkcjonariuszach, którzy – chcąc nie chcąc – sporą część życia spędzają właśnie w więzieniach, a również o sędziach, którzy jakoś próbują osądzać w imię sprawiedliwości. Dziś ich wszystkich wspieramy naszą modlitwą – mówił ks. inf. dr Jan Sikorski.

Członkowie bractwa organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, wysyłają im paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Dzięki działalności bractwa wielu więźniów nawraca się. Dają oni świadectwa wiary w kościołach i mediach, opowiadając o otrzymanej od Boga łasce. Dzień 26 marca został ustanowiony w 2009 roku przez Konferencję Episkopatu Polski jako liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra i Dzień Modlitw za Więźniów.

Biuro Prasowe Jasnej Góry/Oprac. MJ

Fot. BPJG/Magda Woźniak

print