Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego diecezja bydgoska otrzymała dofinansowanie na ratowanie drewnianych zabytków. Wsparcie dotyczy projektu pod nazwą „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”.

Projekt został złożony w ramach procedury konkursowej, a środki w wysokości 13.365.570,36 złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z dofinansowania skorzystają parafie: św. Katarzyny w Lipce, św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, św. Anny w Jaktorowie, Matki Bożej Królowej Polski we Włókach, św. Barbary w Radawnicy, św. Jakuba Apostoła w Sławianowie, św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie, św. Mikołaja w Ślesinie, Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, NMP Różańcowej w Wysokiej oraz św. Michała Archanioła we Wtelnie. – Na pewno sam projekt przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego i pozwoli na podjęcie pilnej interwencji w zakresie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych. Oprócz wspomnianych prac celem projektu jest również rozwijanie integracji społecznej i kulturowej – powiedziała Aleksandra Sikorska z poznańskiego Biura Wsparcia Zarządzania DC Centrum, firmy, która w znaczący sposób pomogła diecezji w pozyskaniu środków.

Z uwagi na ilość podmiotów, które występują w projekcie, dużym wyzwaniem było skompletowanie i przygotowanie projektu pod kątem wszystkich pozwoleń i dokumentów, jakie były wymagane na etapie aplikowania o środki. – Mieliśmy świadomość tego, że jedno słabe ogniwo jest w stanie pogrążyć cały projekt. Jednak zaangażowanie ze strony kurii oraz księży sprawiło, że udało się pozyskać te środki, a na etapie samej oceny formalnej nie było żadnych problemów – dodała Aleksandra Sikorska.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu miało miejsce 7 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Diecezję bydgoską reprezentował ekonom ks. prałat Przemysław Książek. Firmie, która pomagała w przygotowaniu dokumentacji, w ramach całej procedury aplikacyjnej udało się także uzyskać dofinansowanie dla projektów archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji kaliskiej oraz kościołów z obszaru diecezji toruńskiej.

print