„W drugiej połowie XX wieku zaszły bardzo duże zmiany w całej kulturze” – podkreśliła prof. Krystyna Wilkoszewska.

Kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gościła 24 kwietnia w bydgoskim seminarium duchownym, gdzie wygłosiła wykład zatytułowany: „Estetycznie o sztuce. Historia pojęcia sztuki z perspektywy estetycznej”.

Profesor przedstawiła m.in. rozwój pojęcia sztuki i pojęcia estetyki. – Był on niejako równoległy, a w pewnym momencie zbieżny. O ile pomiędzy XVIII a połową XX wieku sztuka była powiązana z kategorią piękna i z estetyką – to potem te drogi zaczęły się rozchodzić – dodała. Profesor Krystyna Wilkoszewska starała się ukazać pewne przemiany zachodzące w najnowszej sztuce, począwszy od lat sześćdziesiątych. – Dzisiaj mamy kontynuację tego, co zaczęło się w połowie XX wieku. Wtedy to nastąpiły bardzo duże zmiany w całej kulturze. One są tak znaczące, że pojawiają się tezy mówiące o końcu nowożytności. O tym, że wkraczamy w kolejną epokę. Nie boję się, że coś nowego nadchodzi. Trzeba to tylko obserwować i diagnozować – podkreśliła.

Krystyna Wilkoszewska jest profesorem filozofii i estetyki, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Estetycznego oraz delegatem w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyki.

print