„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” – to jedno z wielu zaproponowanych zdań, które podjęli uczestnicy wojewódzkiego konkursu literacko-plastycznego „Wszechświat wyłonił się ze Słowa o do Słowa powraca”. Jego rozwiązanie odbyło się w Paterku 18 maja – w 97. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II było kierowane do młodzieży placówek podstawowych i gimnazjalnych Rodziny Szkół  Jana Pawła II z województwa kujawsko-pomorskiego. – Celem konkursu było m.in. pogłębienie nauczania św. Jana Pawła II. Również kształtowanie umiejętności twórczego wyrażania i prezentacji własnych przemyśleń inspirowanych życiem i nauką Karola Wojtyły – powiedziały koordynatorki konkursu Aleksandra Białka (nauczyciel języka polskiego) oraz Marta Trudzińska (nauczyciel zajęć artystycznych).

Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem objęły Wioletta Osowska z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zuzannę Straszewską – artysta plastyk, dr hab. Iwona Benenowska i dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN w Warszawie.

Konkurs, który został objęty honorowym patronatem m.in. przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę, upamiętnił zarazem ostatnią podróż apostolską św. Jana Pawła II do Polski. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W kategorii literackiej (odpowiednio klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum) najlepszymi okazali się: Natalia Zientalska ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu i Magdalena Kujawa z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, a w kategorii plastycznej: Aleksander Kucharski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie i Anna Pasternacka z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy.

Fot. Zbigniew Kubisz

print