„Misja, którą podejmujecie, ma być naznaczona umiejętnością odczytywania znaków czasu” – mówił 27 maja w bydgoskiej katedrze bp Jan Tyrawa.

Udzielił on święceń kapłańskich sześciu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. – Wyrażamy radość i dziękczynienie samemu Bogu, że diecezji bydgoskiej danych zostaje sześciu neoprezbiterów, którzy będą głosić prawdę, bez której świat i człowiek istnieć nie może – mówił.

Biskup ordynariusz dodał, że nowi kapłani są posłani do świata, który z prawdą ma problemy, poszukując jej tam, gdzie nie potrafi jej odnaleźć. – W ostateczności przecież to Bóg jest prawdą. Jeśli o tym przypominamy w pewnym sensie stajemy się wrogami tego świata. Nie schlebiamy mu, nie dopasowujemy się do niego. Jednak właśnie po to zostaliśmy posłani – zauważył.

Pasterz diecezji bydgoskiej podkreślił, że misja, którą podejmują neoprezbiterzy ma być naznaczona przede wszystkim umiejętnością odczytywania znaków czasu. – Wy tę umiejętność musicie opanować do perfekcji. Inaczej jesteście światu niepotrzebni. Macie głosić, że współczesne problemy mogą być rozwiązane jedynie w Bogu i z Bogiem. To jest nie tylko trudna misja, ale jednocześnie odpowiedzialna. Nie szukajcie środków, które podsuwa świat. Szukajcie tych, które przynosi Ewangelia – powiedział.

Neoprezbiterzy pochodzą z Białośliwia, Bydgoszczy i Sępólna Krajeńskiego. – Kilka miesięcy przed wstąpieniem do seminarium, dane mi było odkryć, że oprócz moich dopracowanych ludzkich planów na przyszłość są te nieco inne, nakreślone przez Pana Boga. To droga kapłańskiego powołania, którą odczytałem nie jako przymus, ale przygodę, zaproszenie do oddania swojego życia Jemu i ludziom. Moment święceń kapłańskich jest dla mnie wielkim darem, jaki Pan złożył w moje ręce. Jest przypieczętowaniem wezwania, jakie Bóg skierował do mnie, abym szedł i pełnił Jego dzieła – powiedział ks. neoprezbiter Bartłomiej Brzeziński.

Księża neoprezbiterzy:

Ksiądz neoprezbiter Bartłomiej Brzeziński, parafia NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy
Ksiądz neoprezbiter Bartłomiej Kozłowski, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białośliwiu
Ksiądz neoprezbiter Marcin Kucharczyk, parafia św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim
Ksiądz neoprezbiter Szymon Lewandowski, parafia Opatrzności Bożej w Bydgoszczy
Ksiądz neoprezbiter Paweł Rybka, parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy
Ksiądz neoprezbiter Patryk Styba, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy

print