„Życzę szlachetnych czynów” – mówił 22 czerwca w bydgoskim kościele garnizonowym z okazji 10. rocznicy powstania 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Pasterz nawiązał do odczytanej Ewangelii, w której św. Łukasz opisał czyn, jakiego dokonał Samarytanin. Jak podkreślił celebrans mijają lata, czyn pozostaje ten sam, zmienia się jednak jego ocena oraz siła oddziaływania. Biskup Józef Guzdek zauważył, że w życiu Kościoła na przestrzeni dwóch tysięcy lat raz większy nacisk kładziono na miłosierdzie a innym razem na sprawiedliwość. Raz częściej powracano do przesłania wynikającego ze wspomnianej przypowieści, a innym razem je przemilczano. – Papież Franciszek z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia upomniał nas, że zbyt długo i nazbyt mocny akcent położony był na sprawiedliwość. Napisał wprost, że „fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie”. Jest ono główną belką, na której wspiera się życie Kościoła” – mówił.

Samarytanin – jak dodał biskup – jest przykładem człowieka prawego, szlachetnego, który posiadał wrażliwe serce i światły rozum. – W historii polskiego narodu było wiele czynów, których ocena się zmieniała, ale one zawsze wychodziły zwycięsko z opresji zmiennej w swych upodobaniach historii – zauważył.

Biskup polowy podkreślił, że dziesiąta rocznica powstania jednostki stanowi doskonałą okazję do stawiania pytań o jakość czynów w służbie Rzeczpospolitej. Zauważył również, że cisza świątyni i spotkanie z Bogiem służą temu, aby zajrzeć w swoje serce i dokonać własnej oceny. – Czas modlitwy i refleksji należy odpowiednio wykorzystać, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o jakość czynów w każdym wymiarze naszego życia: małżeńskiego, rodzinnego i zawodowego – powiedział.

Rejon jest jednostką wojskową wchodzącą w skład Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych im. Ignacego Augusta Boernera. Przeznaczony jest do zabezpieczenia systemu teleinformatycznego dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w północno-zachodnim rejonie kraju. – Może tych zadań na co dzień nie widać, ale odpowiadamy za wszystko to, co jest utrzymywane w powietrzu – dodał szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Robert Świerczyński.

print