Informujemy, że trwa czas przyjmowania kandydatów zamierzających wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Z racji afiliacji do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pierwsza tura naboru trwała do 4 lipca. Jednak, ponieważ okres wakacji jest dla wielu młodych ludzi czasem podejmowania ważnych decyzji, przyjmować będziemy kandydatów aż do 29 sierpnia włącznie (w ramach drugiego naboru).

Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinien wykonać kandydat, jest osobiste zgłoszenie się (nr kontaktowy: 696-784-228) w celu umówienia na spotkanie z księdzem moderatorem.

Od 1 czerwca została otwarta i udostępniona baza Internetowej Rekrutacji UAM (www.teologia.amu.edu.pl zakładka „dla Kandydata”/ „Rekrutacja 2017/2018”) dla kandydatów na studia teologiczne, specjalność kapłańska. Dla pierwszej tury naboru jej zamknięcie nastąpiło 4 lipca. Egzamin wstępny odbędzie się 6 lipca o godz. 10 na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4). Wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca, zaś do 12 lipca na Wydziale Teologicznym w Poznaniu przyjmowane będą dokumenty i oświadczenia.

Szczegóły na temat wymaganych formalności dotyczących studiów, znajdują się na stronie internetowej wydziału.

PLAKAT

print