Kilkadziesiąt kajaków i łodzi wypłynęło 20 sierpnia szlakiem Karola Wojtyły na wody Zalewu Smukalskiego, aby upamiętnić pobyt przyszłego papieża na Brdzie. Dokładnie 1 września 1953 roku Karol Wojtyła przybył z grupą młodzieży do Smukały podczas spływu na wspomnianej rzece.

Uczestnicy pokonują prawie sześciokilometrowy odcinek Brdy. Płyną najpierw prawą stroną rzeki, dopływają do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Smukale i wracają lewą stroną. – Jest gromadzona dokumentacja, która mówi o tym, że Karol Wojtyła odwiedzał to miejsce aż trzykrotnie – powiedział Bogdan Dzakanowski.

W tym roku spływ miał charakter jubileuszowy i odbywał się już po raz piętnasty. Na głównej łodzi jak zawsze umieszczono kopię obrazu Jezusa Przemienionego, którą błogosławiono pielgrzymów oraz wiernych pozostających na brzegu. – Kultywujemy pamięć o tamtych wydarzeniach. O tym, że przyszły papież dopłynął do tego miejsca. Wtedy Smukała i Opławiec nie były jeszcze w obrębie administracyjnym Bydgoszczy. Te fale dzisiaj nas niosą, z modlitwą, śpiewem na ustach i kontemplacją piękna przyrody – powiedział przewodnik pielgrzymki oraz proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy ks. Grzegorz Roman.

Wydarzenia sprzed lat upamiętnia specjalny pomnik ku czci św. Jana Pawła II. To kajak, z którego wnętrza wychodziły skradzione dwa wiosła, na których widniały napisy: „Tutaj w Smukale w 1953 i w 1966 roku uczestniczył w spływach kajakowych rzeką Brdą ks. Karol Wojtyła, w latach 1978-2005 Papież Jan Paweł II” oraz „W dziesiątą rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy. Bydgoszczanie ze stowarzyszeń: Represjonowanych w PRL Przymierze oraz przyjaciół szkoły Jana Pawła II”.

print