Kapłan diecezji bydgoskiej – ks. dr Mariusz Kuciński został ponownie dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera. Pieczę nad nim sprawuje Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI.

Centrum, którego inauguracja odbyła się w 2012 roku z udziałem ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, członków Episkopatu Polski, mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Jest wynikiem owocnej współpracy na polu naukowym, której celem jest poszukiwanie prawdy, a także krzewienie nauki Kościoła. Z kolei głównym celem samej fundacji jest promowanie rozwoju teologii, organizowanie konferencji naukowych i nagradzanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju.

Rada Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI zaaprobowała przedłużenie nominacji ks. dr. Mariusza Kucińskiego na dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy na kolejnych pięć lat. „Rada wzięła pod uwagę różnorodną działalność Centrum w minionych latach oraz publikacje, które zostały wydane zgodnie z wcześniej wyznaczonymi zadaniami. Rada pragnie szczególnie pogratulować Księdzu ostatniego Sympozjum, które odbyło się w Warszawie z okazji 90. urodzin Papieża emerytowanego, przy współorganizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Parlamentu Polskiego” – napisał w specjalnym dekrecie prezes fundacji o. Federico Lombardi SJ.

Jezuita podkreślił, że rada fundacji „zachęca do dalszej współpracy z kolejnymi uniwersytetami i centrami akademickimi polskimi i w Europie środkowo-wschodniej dla pogłębionej znajomości myśli J. Ratzingera – Benedykta XVI i jej aplikacji do problemów teologicznych, kulturowych, kościelnych i społecznych naszego czasu”. – W dekrecie podkreślono, że tym szczególnym polem działalności centrum mają być kultura, nauka, teologia. Zachęcono mnie bym czynił to – jak do tej pory – poprzez konferencje naukowe, debaty, spotkania z młodzieżą – powiedział ks. dr Mariusz Kuciński.

Ksiądz dr Mariusz Kuciński jest kapłanem diecezji bydgoskiej, kierownikiem Zakładu Zarządzania i Komunikacji w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, sekcji w Bydgoszczy i proboszczem parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy.

Kapłan został wyróżniony m.in. w 2012 roku medalem pontyfikatu Benedykta XVI za całokształt działalności naukowej oraz za zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”, a w 2016 roku przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. To współorganizator cyklu międzynarodowych konferencji „Etyka w mediach w dobie globalizacji” oraz „Jeden świat – wiele kultur”, które odbywały się w Bydgoszczy. Z ramienia Centrum Studiów Ratzingera przygotowywał konferencje w grodzie nad Brdą, w Rio de Janeiro, w Rzymie w 2013, w Medellin oraz w Madrycie. Jest autorem wielu książek i publikacji z dziedziny nauk społecznych i komunikacji społecznej.  Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Ratzingera.

print