Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy przyjmuje kolejne zgłoszenia od kobiet, których ciąża dotknięta jest poważną wadą letalną płodu. Nowa placówka pierwszy kontakt ze specjalistą zapewnia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez któregoś z rodziców.

Centrum Opieki Perinatalnej to nie tylko instytucja − to sposób myślenia i działania, ukierunkowanego na towarzyszenie rodzicom, którzy oczekują narodzin poważnie chorego dziecka, u którego − już w trakcie ciąży − rozpoznano tzw. wadę letalną. Jest to takie uszkodzenie płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie daje szansy na przeżycie. – Zamysł stworzenia przez Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie centrum to priorytet wyznaczający kierunek wszystkich naszych działań. W kilkusettysięcznym mieście, jakim jest Bydgoszcz, oraz w województwie kujawsko-pomorskim potrzeba miejsca, w którym każda mama nosząca w sobie życie − zagrożone, z poważną wadą letalną − znajdzie opiekę, wsparcie, pomoc profesjonalistów. A przede wszystkim − nie zostanie sama – powiedział prezes Stowarzyszenia św. Łazarza Andrzej Mamys.

Istotą funkcjonowania Centrum Opieki Perinatalnej jest zapewnienie kompleksowej pomocy − od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad niemowlęciem. – Od początku marca tego roku nasz zespół rozpoczął pracę z pierwszymi pacjentami hospicjum – wśród nich znalazło się dziecko ze zdiagnozowanym Zespołem Edwardsa. Chłopiec urodził się 29 czerwca. Odszedł po dziewięciu godzinach. Przez ten czas mógł po prostu być ze swoją kochającą rodziną. Kilka dni temu zgłosiła do nas kolejna pacjentka w ciąży z dzieckiem, u którego również zdiagnozowano Zespół Edwardsa. Nasza walka o godne traktowanie i rodziców, i dzieci trwa – dodał Andrzej Mamys.

Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy jest jedynym hospicjum perinatalnym w Polsce, które nie działa przy innym hospicjum stacjonarnym czy też hospicjum dla dzieci. Mimo tego udało się zorganizować interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psychologowie, ginekolog-położnik ze specjalizacją ultrasonografii prenatalnej i perinatologii, położne ze specjalizacją w zakresie opieki paliatywnej, neonatolodzy, kapelani. Działania te wspierają konsultanci wojewódzcy różnych specjalizacji. Koordynatorem Centrum jest  Małgorzata Bronka działająca m.in. w Stowarzyszeniu Rodziców po Poronieniu.

Największym problemem jest to, że działalność hospicjów perinatalnych nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego powodu Stowarzyszenie św. Łazarza, które prowadzi Centrum Opieki Perinatalnej, jest zmuszone do pozyskiwania niezbędnych funduszy, na przykład, od sponsorów czy ludzi dobrej woli. Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność Centrum Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy, może przekazać środki na specjalny numer konta 14124011831111001069086385. Chcąc dowiedzieć się więcej, można również wejść na stronę www.perinatalne.bydgoszcz.pl.

print