KURS FORMACYJNY DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO organizowany przez Kurię Diecezjalną w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 26 (czwartek) i 27 (piątek) października br.

Wykłady odbywać się będą w gmachu Kurii przy ul. Ks. Malczewskiego 1 – od godz. 16.00 do godz. 19.00. Na kurs składają się dwa spotkania. Zgłoszenia pod adresem poczty elektronicznej: jarzembowski@swietywojciech.pl będą przyjmowane do 20 października.

Potwierdzenia zgłoszeń oraz szczegóły związane z kursem zostaną wysłane do 21 października.

print