O. Federico Lombardi SJ, bp Jan Tyrawa, Michael Schudrich, dr Jarosław Gowin, ks. prof. Tadeusz Guz, prof. Grzegorz Kucharczyk – to tylko niektórzy goście międzynarodowego kongresu „Jeden świat – wiele kultur”, który odbywał się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Kongres swoimi korzeniami sięga zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców i medioznawców, politologów, socjologów, historyków oraz przedstawicieli innych nauk.

Stąd w pierwszym dniu kongresu zaplanowano VIII Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Dialog wielokulturowości i prawda”. – Człowiek, jak mówił JP II, „jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia” – powiedziała prof. KPSW Helena Czakowska.

Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy podkreśliła, że wielokulturowe społeczeństwo winno dawać impulsy do stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów, opartych na prawdzie dialogicznej. – Dialog winien toczyć się obszarze intelektualnego dyskursu, zakładającego istnienie prawdy – podkreśliła rektor.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy.  – Jesteśmy tutaj po to, aby szukać prawdy w dialogu, w spotkaniu kultur, różnych dyscyplin naukowych, osobowości i narodowości – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

W pierwszym dniu kongresu został m.in. wręczony tytuł Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej abp. Henrykowi Muszyńskiemu, prymasowi seniorowi, członkowi komitetu naukowego konferencji. – Długi okres życia, którym Bóg pozwala mi się cieszyć, usiłowałem wykorzystać dla dobra bardzo wielu różnych wspólnot. Dla mnie jako biblisty dialog jest najbardziej fundamentalną mową ludzkości – powiedział arcybiskup.

Wykłady podczas sesji plenarnej wygłosili m.in.: o. Federico Lombardi SJ, bp Jan Tyrawa, Michael Schudrich, dr Jarosław Gowin, ks. prof. Tadeusz Guz oraz prof. Grzegorz Kucharczyk. – Dialog ma sens tylko wtedy gdy prowadzony jest w prawdzie, w szacunku dla prawdy, z wolą wspólnego poszukiwania prawdy pomimo różnic. W przeciwnym razie dialog zamienia się w teatr – powiedział dr Jarosław Gowin. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił o roli uniwersytetu dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie.

Również naczelny rabin Polski podkreślił, że prawda jest podstawowym elementem dialogu. Michael Schudrich zauważył, że we wspólnej dyskusji potrzebny jest przede wszystkim szacunek wobec każdego człowieka. – W naszej głowie niejednokrotnie rodzą się pytania nie tylko na temat wielu kultur i dialogu, ale te dotyczące codziennych relacji z ludźmi. W jaki sposób powinien zachowywać się człowiek jeśli drugi robi coś przeciwko niemu? Często jest tak, że będzie milczał. Za to w duszy będzie wciąż narastała pewna nienawiść. Stąd powinniśmy od razu rozmawiać. Mówić to, co czujemy. I to właśnie rodzi szansę na dialog – dodał.

W drugim dniu kongresu, 27 października, zaplanowano sesje tematyczne: „Państwo i prawo”, „Prawo karne w ochronie dziecka”, „Europa – matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”, „Humanizm – Dialog – Tożsamość – Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”, „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku”, „Współczesne wyzwania ekonomii”, w których udział wezmą badacze z zagranicznych i polskich ośrodków akademickich.

Patronat honorowy nad kongresem objęli: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 
print