„To bardzo cenny dar, który jest dowodem bezpośredniej łączności naszego centrum z Benedyktem XVI” – tak o sutannie papieża emeryta powiedział ks. dr Mariusz Kuciński. Została ona podarowana Centrum Studiów Ratzingera.

Sutannę przekazał przewodniczący Fundacji Watykańskiej Józefa Ratzingera – Benedykta XVI o. Federico Lombardi SJ podczas międzynarodowego kongresu „Jeden świat – wiele kultur”, który odbywał się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Do sutanny dołączony został specjalny certyfikat, który świadczy o autentyczności wyjątkowego prezentu. – Ojciec Święty mocno utożsamia się z tym miejscem, które zainaugurowało swoją działalność w 2012 roku – dodał dyrektor Centrum Studiów Ratzingera ks. dr prof. KPSW Mariusz Kuciński.

„W imieniu Papieża emerytowanego wysyłam (…) dla «Centrum Studiów Ratzingera» w Bydgoszczy sutannę, którą Ojciec Święty nosił w czasie Swojego Pontyfikatu. Pragnął On również wyrazić Księdzu wdzięczność i swoją bliskość poprzez dar, który został przesłany” – napisał w krótkim liście osobisty sekretarz Benedykta XVI abp Georg Gänswein.

Celem Centrum Studiów Ratzingera jest promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii i nauczania kard. Józefa Ratzingera, organizowanie i wspieranie konferencji naukowych, koordynowanie współpracy uczelni w Polsce z uczelniami zagranicznymi. Centrum nie jest kolejną uczelnią wyższą, lecz ośrodkiem koordynującym współpracę i dialog między uczelniami. Jego inauguracja odbyła się z udziałem ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, członków Episkopatu Polski, przedstawicieli świata kultury i nauki, władz państwowych i samorządowych.

Centrum, które powołał sam Ojciec Święty, mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, z którą umowę podpisała Fundacja Watykańska Józefa Ratzingera – Benedykta XVI. To właśnie ta fundacja sprawuje pieczę nad centrum.

List intencyjny o współpracy z Fundacją Watykańską Józef Ratzinger – Benedykt XVI podpisało również województwo kujawsko-pomorskie. – Nasza dotychczasowa wspólna działalność zaowocowała aż szesnastoma konferencjami, a także licznymi naukowymi publikacjami. Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za tak wielkie wsparcie – zakończył ks. dr prof. KPSW Mariusz Kuciński.

Tekst i zdjęcie: Marcin Jarzembowski

print