„Każdy jubileusz jest sięganiem wstecz oraz podsumowaniem dotychczasowego okresu” – uważa biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji, który przewodniczył uroczystościom 80-lecia parafii Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie, dodał w rozmowie, że „świętowanie ma być także impulsem do większego zaangażowania się w życie Kościoła”.

Zwieńczeniem jubileuszowego roku we wspólnocie była Eucharystia z udziałem zaproszonych kapłanów, gości i mieszkańców. – Przed nami wiele wyzwań, a jubileusz jest dobrym czasem, aby o nich mówić. Powinniśmy pamiętać o codziennej modlitwie, także tej za kapłanów, o respektowaniu przykazań, o okazywaniu miłości drugiemu człowiekowi. Natomiast my, księża, musimy również pamiętać, że w każdym człowieku spotykamy samego Boga. Kościół to nie tylko instytucja, to przede wszystkim wspólnota odpowiedzialna za głoszenie Ewangelii – podkreślił proboszcz ks. Maciej Czerwiński.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, kiedy Kościół katolicki starał się umacniać więź ze społeczeństwem, aby przez to wpływać także na wzrost jego religijności, mieszkańcy Rzadkowa, Byszewic, Prawomyśla i Równopola odczuli potrzebę posiadania własnej świątyni. Po wielu latach starań zapadła decyzja o budowie kościoła i powstaniu parafii w Rzadkowie, która została erygowana 13 listopada 1936 roku. – Organizowano zbiórki na ten cel na terenie niemalże całego kraju. Po zatwierdzeniu planów budowy naszego kościoła prace rozpoczęto 6 czerwca 1937 roku. Jego poświęcenie miało miejsce w 1938 roku – dodał ks. Maciej Czerwiński.

Niestety, radość z działalności nowej świątyni w Rzadkowie zburzona została szybko przez drugą wojnę światową. Niemcy w 1944 roku urządzili w kościele obóz dla ludzi, których wykorzystywano podczas kopania okopów. Ulokowano tam wówczas 180 osób, głównie Ukraińców. Pierwsza Eucharystia po wojnie została odprawiona w marcu 1945 roku. Kościół w Rzadkowie został konsekrowany w 1963 roku. 

W ostatnich latach zmienił się wygląd wnętrza kościoła. Stare elementy odzyskały swój blask, a ołtarz po renowacji – nowy wygląd. Wspólnota podjęła się również dużego remontu, jakim była wymiana oświetlenia, a przede wszystkim dachu na wieży i kościele. Z parafii w Rzadkowie powołani na drogę kapłańską zostali księża: Antoni Kaźmierczak, Kazimierz Piosik,  Rajmund Dardziński, Alojzy Misiak, Jan Lewandowski, Grzegorz Porzecki, Janusz Konysz i Sławomir Rajek. Natomiast od powstania wspólnoty posługę pełnili kapłani: Edmund Binkowski, Leszek Kozłowski, Kazimierz Gałdyński. W 2004 roku proboszczem został mianowany ks. Maciej Czerwiński.

Tekst:  Marcin Jarzembowski

print