Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest zarazem świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jej członkowie modlili się w wielu miejscach diecezji.

W kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie sprawowana była Eucharystia w intencji członków, darczyńców i sympatyków Akcji Katolickiej. Modlitwie przewodniczył proboszcz ks. Jacek Pawelczyk. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty Akt Oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi Pawłowi II, po którym uczestnicy udali się pod pomnik papieża, aby złożyć kwiaty.

W tym roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie wchodzi w dwudziesty rok swojej działalności. Jego prezesem jest Danuta Siewkowska, wiceprezesem Krystyna Drela, a sekretarzem Anna Wojtas.

Przez minione lata członkowie i miłośnicy Akcji Katolickiej podejmowali wiele inicjatyw. Ogromnym przedsięwzięciem są organizowane co roku Dni Kultury Chrześcijańskiej, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko Szubina, ale i pobliskich miejscowości. Nie brakuje konkursów o tematyce religijnej, przeglądów piosenek religijnych oraz pielgrzymek. Jednym z ważniejszych zadań jest też prowadzenie stołówki świętej Faustyny, z której korzysta wielu mieszkańców.

Stąd niedzielne uroczystość była doskonałą okazją  do podziękowania wszystkim tym, którzy wspierają działalność Akcji Katolickiej.

Zdjęcia: Maciej Rejment

print