„Kiedy przypatrzymy się Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Wszechświata, dostrzeżemy coś bardzo szczególnego” – mówił w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Podczas Eucharystii miała miejsce promocja 31 nowych ceremoniarzy oraz ponad 120 lektorów.

Nawiązując do odczytanego słowa bp Jan Tyrawa, podkreślił, że król to pasterz. – To ten, który troszczy się o stado, pilnuje go oraz strzeże – stwierdził. Dodał, że jeszcze bardziej obraz ten dopełnia św. Paweł. – Mówi, że ten król nie tylko strzeże swojej owczarni, prowadzi, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, poucza, ale kiedy potrzeba, ofiaruje swoje życie. Po to, aby odzyskać je na nowo nie tylko dla siebie, ale tych wszystkich, którzy przyszli i chcą być w Jego owczarni – dodał.

Zwracając się do przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza, biskup prosił ich, aby wychodzili ze swoich parafialnych kościołów ubogaceni słowem Bożym. – Macie się nim dzielić, by budować świat oparty na prawdzie, którą wyczytujemy z Ewangelii – dodał.

Dzień Lektora zgromadził wokół ołtarza reprezentantów wielu wspólnot parafialnych oraz ich duchowych opiekunów. – Z radością spoglądamy na tych kandydatów i cieszymy się, że czują oni w swoich sercach potrzebę Bożych wartości – powiedzieli diecezjalni duszpasterze służby liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński i ks. Marcin Świderski.

Kurs ceremoniarzy trwał od października 2016 roku i został przeprowadzony podczas comiesięcznych spotkań w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej. Natomiast kursy dotyczące posługi lektora odbywały się w dekanatach i składały się z teorii oraz ćwiczeń publicznego czytania. – Wdzięczny jestem Bogu za to, że zechciał wybrać mnie na Swego sługę. Za to, że dał mi się poznać w tajemnicy Eucharystii – powiedział ceremoniarz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim Michał Karłowski. – Zostanie ceremoniarzem rozwija nas jako ministrantów, jest to kolejny «szczebel kariery». Kto wie, może ta «kariera» przyprowadzi nas w przyszłości ponownie do seminarium?” – dodał ceremoniarz z parafii Wniebowzięcia NMP w Kcyni Michał Kubalewski.

Każda z osób promowanych otrzymała „Testimonium” z potwierdzeniem, że została uroczyście pobłogosławiona do pełnienia nowej posługi. Nowym ceremoniarzom zostały wręczone także specjalne krzyże. Wszyscy modlili się także w intencji jak najliczniejszych powołań kapłańskich i zakonnych. Uczestnicy Dnia Lektora odwiedzili seminarium, gdzie spotkali się z alumnami oraz wzięli udział w specjalnej liturgii Słowa.

Tekst: KJ
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski i kl. Grzegorz Białek

print