„Dlaczego ludzie odchodzą dzisiaj od Kościoła?” – pytał księży ks. prof. Bogdan Czyżewski. „Czy w jakiejś mierze nie jest to nasza wina, kapłanów, ponieważ nie jesteśmy wystarczająco mocni w wierze i nie potrafimy dostatecznie dawać na co dzień świadectwa życia, by swoją postawą i wiarą przekonać innych do wiary w Chrystusa? – mówił w Bydgoszczy.

„Prawdziwi pasterze nie powinni paść siebie, ale owce” – te słowa z kazania św. Augustyna „O pasterzach” stanowiły motto rekolekcji dla duchownych. Czas osobistej modlitwy, medytacji oraz odcięcia się od codziennych obowiązków zgromadził księży w Diecezjalnym Domu  Rekolekcyjnym im. św. Wojciecha na Piaskach.

Według ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, rekolekcje są okazją do tego, aby powrócić do źródła kapłaństwa, do Jezusa Chrystusa. Do Tego, o którym – jak podkreślił – można powiedzieć, że jest „Pasterzem pasterzy” i „Najwyższym Pasterzem”. Stąd myślą przewodnią spotkań były słowa „pasterz” i „duszpasterz”. Pojęcia, którymi określani są kapłani. – Może słowa te zostały nieco zapomniane i wydają się być archaiczne. Tymczasem w swojej treści oddają to wszystko, co w posłudze każdego księdza powinno być najistotniejsze. Przywołują bowiem na myśl Chrystusa Dobrego Pasterza, który dla kapłana pozostaje wzorem posługi pośród wiernych – powiedział.

Rekolekcjonista w czasie konferencji starał się odpowiedzieć na pytanie o to, kim jest i w jaki sposób powinien żyć pasterz XXI wieku? Czy powinien iść z duchem czasu i pozwolić się ponieść współczesnym, radykalnym niekiedy oczekiwaniom a nawet żądaniom wiernych, czy też mieć na uwadze Ewangelię Chrystusa i dokumenty Kościoła, które w sposób jednoznaczny określają charakter posługi duszpasterza? – Pasterz powinien zawsze mieć na uwadze ideał kapłaństwa, dążyć do niego i realizować go, naśladując Chrystusa Dobrego Pasterza. Nie wolno mu też zapominać o tym, co jest najważniejsze: głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii, i dawaniu świadectwa życia – powiedział.

Ciekawym akcentem stało się także nawiązanie do myśli Ojców Kościoła oraz do postaci biskupa męczennika, patrona diecezji bydgoskiej, bł. Michała Kozala. – Warto się w niego wpatrywać. On był w stanie oddać swoje życie w obozie w Dachau tylko dlatego, że zanim coś zrobił, podjął jakąkolwiek decyzję, wcześniej omawiał to wszystko z Panem Bogiem w kaplicy lub kościele. W tym tkwi siła i tajemnica każdego dobrego pasterza – mówił.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski z archidiecezji gnieźnieńskiej jest m.in. prezesem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tekst i zdjęcia: KJ

 
print