Biskup ordynariusz Jan Tyrawa dokonał 30 listopada poświęcenia nowej siedziby Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej. Ilość przyjętych i rozpatrywanych spraw w latach 2012-2017 wahała się między 30 do 80 w 2015 roku. W tym roku ich liczba wyniosła około pięćdziesięciu.

Sąd kościelny został erygowany przez biskupa Jana Tyrawę w 7. rocznicę powstania diecezji, 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011 – święta Patrona Diecezji bł. bp. Michała Kozala. – Do tej pory około stu spraw doczekało się wyroku – sześćdziesiąt to orzeczenia nieważności małżeństwa, a czterdzieści to stwierdzenia jego ważności – powiedział ks. dr Zenon Niemczyk.

W Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej są zatrudnieni: oficjał, wiceoficjał, trzech notariuszy, 4 sędziów, audytor, obrońca węzła małżeńskiego i promotor sprawiedliwości, oraz współpracuje z nim kilku świeckich biegłych psychologów, psychiatrów i adwokatów kanonistów. Zwykły proces małżeński trwa od około jednego roku do nawet ponad czterech lat. – W dużej mierze zależy to od współpracy stron, świadków. Związane jest również z brakami osobowymi w sądzie. Stąd największym wyzwaniem jest uzupełnienie składu o nowych własnych sędziów, obecnie bowiem korzystamy z pomocy sędziów z innych diecezji. Sytuacja powinna się zmienić w najbliższych dwóch latach, gdy studia z prawa kanonicznego ukończy czterech kapłanów z naszej diecezji – powiedział ks. dr Zenon Niemczyk.

Według Oficjała stronom, które zgłaszają się do sądu kościelnego, zależy na „uregulowaniu” swego chrześcijańskiego życia. – swojego stosunku do Boga i Kościoła, w tym możliwości przyjmowania sakramentów.

Nowa siedziba Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej mieści się w budynku należącym do parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Świętej Trójcy 26
(wejście od ul. ks. Augustyna Kordeckiego 5 – budynek w głębi)
85-224  Bydgoszcz
tel./fax 52 385 88 22
e-mail: sad@diecezja.bydgoszcz.pl
godziny przyjęć: 9.00-13.00  (poniedziałek-piątek)

Tekst i zdjęcia: MJ

 
print