„Przychodzimy tutaj, aby Bogu podziękować za bohatera naszej ojczyzny, jakim był Józef Piłsudski” – mówił dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk  Zenon Surma. W bydgoskim kościele garnizonowym 5 grudnia modlono się w 150. rocznicę urodzin Naczelnika Państwa.

Wspomnienie współtwórcy polskiej niepodległości zgromadziło przedstawicieli władz, kombatantów, żołnierzy, poczty sztandarowe oraz licznie przybyłą młodzież. – Tożsamość każdego człowieka kształtuje się przez przynależność do konkretnego narodu, jego historii, kultury, religii. Każdy naród korzysta z dorobku poprzednich pokoleń, ale jednocześnie sam wnosi wkład w budowanie przyszłości swojego kraju – dodał ks. płk Zenon Surma.

Kreśląc życiorys Józefa Piłsudskiego, dziekan inspektoratu przypomniał jego liczne funkcje oraz zasługi dla Rzeczypospolitej. – To dzięki takim ludziom możemy dzisiaj żyć w wolności. Ludziom, dla których Bóg, ojczyzna i drugi człowiek byli najwyższą wartością – dodał ks. płk Zenon Surma.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Do niemal ostatniej chwili ukrywał nieuleczalną chorobę. Zmarł 12 maja 1935 roku. Jego śmierć zaskoczyła cały naród. Marszałek pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha.

Tekst i zdjęcia: MJ

print