„Chwała Boża nie przejawia się w triumfie i władzy królewskiej, nie lśni w znanym mieście,
w wystawnym pałacu, lecz obiera sobie miejsce w łonie dziewicy, objawia się w ubóstwie dziecka. Wszechmoc Boga, również w naszym życiu, działa często przez milczącą siłę prawdy i miłości. Wiara mówi nam więc, że ostatecznie bezbronna siła tego Dziecięcia zwycięża hałaśliwe moce świata.”

Benedykt XVI, Audiencja generalna 19 grudnia 2012r.

            Napełnieni Duchem Świętym odkrywajmy Tajemnicę Bożego Narodzenia. Niech widoczne tam ubóstwo i bezbronność Jezusa prawdziwie nas zachwycą i przemienią, byśmy w naszym życiu bardziej ufali Bogu niż jakiejkolwiek władzy, ludzkim kalkulacjom, bogactwu… Niech duch Betlejem przenika naszą codzienność i czyni ją pełną prawdy i miłości.

print