„Tak długo, jak będzie istniał człowiek, będzie też istniał rozwój nauki” – uważa biskup ordynariusz Jan Tyrawa. W bydgoskim seminarium duchownym zorganizowano wykład zatytułowany „Co to znaczy «istnieć» w fizyce?”.

Na tak postawione pytanie odpowiadał fizyk teoretyk, specjalista w zakresie cząstek elementarnych prof. Krzysztof Antoni Meissner. Jak podkreślił pracownik Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pojęcie „istnienia” w fizyce, centralne i kluczowe w filozofii zarówno greckiej, jak i nowożytnej, było i jest na jej gruncie bardzo różnie interpretowane. – Z kolei w fizyce zawsze wydawało się mieć ono prosty i oczywisty kontekst – istnieje to, co daje się obserwować jako zjawisko z jednej strony powtarzalne, a z drugiej opisywalne za pomocą matematyki – mówił.

Profesor dodał, że wiek XX przyniósł jednak istotną zmianę: „obserwowalność wydaje się już nie być jedynym kryterium «istnienia»”. W wykładzie została opisana owa zmiana i jej konsekwencje dla możliwości i ograniczeń opisu świata przez fizykę.

Zdaniem biskupa Tyrawy, taki wykład jest doskonałą okazją by zadać pytania, m.in. o racjonalność kosmosu. Ordynariusz podkreślił również, że z ust astrofizyków można usłyszeć stwierdzenia, że nie ma przypadków. – Wszystko składa się na pewną jedność i tak naprawdę stajemy wobec Tajemnicy. Tak długo, jak będzie istniał człowiek, będzie też istniał rozwój nauki. Jeśli tak, to czym jest ta rzeczywistość, która staje się przedmiotem badania naukowego? Czy jest to tylko przypadek, czy Ktoś tchnął w to wszystko pewien porządek? Fizyka, astrofizyka jest najlepszym sposobem mówienia o tych procesach, dlatego że fizyką, astrofizyką, matematyką nie potrafimy manipulować. Trzeba się tego z pokorą nauczyć – podkreślił bp Jan Tyrawa.

Profesor Krzysztof Antoni Meissner w latach 2009-2011 był dyrektorem naukowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestniczy w badaniach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN). Jest przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Opublikował ponad 60 prac w czasopismach naukowych.

Tekst: MJ
Zdjęcia: kl. Grzegorz Białek

print