W bydgoskiej wspólnocie NMP z Góry Karmel 13 stycznia odbyło się spotkanie członków zarządu i przedstawicieli oddziałów parafialnych AK, na którym podsumowano miniony rok, a także określono program na kolejnych dwanaście miesięcy.

Podobnie jak w latach ubiegłych Akcja Katolicka realizowała na  różne sposoby hasło roku duszpasterskiego. Były nim dwa kluczowe słowa – „Idźcie i głoście”. – Naszym celem było ukazanie ochrzczonym, że poprzez chrzest święty oraz sakrament bierzmowania wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego i zobowiązani, aby codziennym życiem świadczyć o przynależności do Chrystusa. Dla zarządu rok 2017 był czasem normalnej, statutowej  i organicznej  pracy – powiedziała prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Hanna Marchlik.

Wśród ubiegłorocznych zadań i wydarzeń należy wymienić m.in. koordynację uczestnictwa członków struktur w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę. Ważnym aspektem była promocja samej Akcji Katolickiej podczas wielu inicjatyw o charakterze diecezjalnym, jak chociażby Marszu dla Życia i Rodziny czy Fatimskiej Modlitwy Różańcowej w setną rocznicę objawień maryjnych w Portugalii.

Członkowie zarządu Akcji Katolickiej współpracowali z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Zabrali także głos w sprawie finansowania z budżetu miasta procedury in vitro oraz poparli inicjatywę „Zatrzymaj aborcję”. – W sedno działalności Akcji Katolickiej wpisana jest misyjność. Należy pozwolić siebie tak uformować, aby swoim życiem pokazać, że jestem wyznawcą Chrystusa. To wymaga na pewno wysiłku – podkreślił Edward Małachowski.  – Chodzi o odkrycie swojej tożsamości jako człowieka, którego Chrystus powołuje do misji prorockiej. Do tego, by stawać się świadkiem Jego Ewangelii w świecie poprzez czynne zaangażowanie w to życie i to tam, gdzie przychodzi nam pracować, spotykać się z ludźmi, w rodzinie, szkole – powiedział asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Panasiuk.

Dzisiaj Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej tworzy dwanaście oddziałów. W sumie to 162 członków – pięciu w wieku do 40 lat, dwudziestu pięciu w przedziale 40-50 lat, trzydziestu trzech od 50 do 60 lat i prawie stu powyżej 60 lat. – Ksiądz, który uzna, że Akcja Katolicka to jego ręce, oczy, pomoc w działalności duszpasterskiej, poczuje potrzebę jej obecności w swojej parafii – zakończył ks. Krzysztof Panasiuk.

Tekst i zdjęcia: MJ

print