Stołówka na ok. 50 osób z profesjonalną kuchnią, gabinety psychologa, lekarza, czytelnia oraz tzw. pokoje interwencyjne dla 14 osób, które podejmą drogę wychodzenia z bezdomności – to wszystko znajdzie się w powstającym w Bydgoszczy Centrum Pomocy św. Brata Alberta

Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 4 miliony złotych. Ponad 3,5 miliona złotych pochodzi z funduszy unijnych. Wkład własny w wysokości ponad 620 tys. złotych zagwarantował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. – Święty Brat Albert czuwa – powiedział marszałek Piotr Całbecki, który odwiedził albertynki, oglądając postępy w budowie. – Gratuluję profesjonalizmu – to jest przykład tego, jak powinny być planowane i realizowane inwestycje – dodał.

Siostry posługują w Bydgoszczy od 25 lat. Stołówkę przy ul. Koronowskiej odwiedza każdego dnia od poniedziałku do soboty ok. 150 osób. – Myśląc o rozbudowie, miałyśmy na uwadze przede wszystkim te osoby, które potrzebują naszego wsparcia. Warunki, w których obecnie tej pomocy udzielamy, są ograniczone i niekoniecznie odpowiednie na dzisiejsze potrzeby oraz czasy – podkreśliła s. Magdalena Bella.

Centrum Pomocy św. Brata Alberta ma być miejscem, gdzie osoba bezdomna otrzyma nie tylko pomoc doraźną. Będzie również miejscem, gdzie osoba bezdomna po odbytej terapii odwykowej będzie mogła na pewien czas zamieszkać, by nie trafić z powrotem na ulicę. Miejsce będzie otwarte na każdego, m.in. na samotne matki z dziećmi i tych, którzy znajdą się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki sprzyjającej pogodzie prace na budowie są prowadzone niemalże bez przerwy. To w pewnym sensie wyścig z czasem, ponieważ całość ma być oddana do użytku pod koniec czerwca tego roku. – Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Panu Marszałkowi za to, że samorząd województwa zgodził się na pokrycie wkładu własnego. Same nie byłybyśmy w stanie tego udźwignąć – powiedziała s. Bella.

Umowa dotycząca budowy centrum została podpisana pomiędzy zgromadzeniem a województwem i jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. – To jest coś niesamowitego, że w tym ubóstwie, w różnych niedogodnościach życia, cierpieniu innych, możemy tak wiele znaleźć dla siebie. Jeszcze piękniejsze jest to, że spotykamy się w miejscach, gdzie ta pomoc – tak jak w tym wypadku – jest świetnie organizowana. Kiedy wydajemy miliony złotych na takie cele, czujemy, że nie są to bezduszne decyzje – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

W nowym budynku znajdzie się 47 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 488 metrów.

Tekst i zdjęcia: MJ

print