Nabożeństwa w bydgoskich Kościołach polskokatolickim, ewangelicko-metodystycznym, ewangelicko-augsburskim, rzymskokatolickim i prawosławnym, stanowiły program tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Uczestnicy rozważali hasło „Prawica Twoja wsławiła się mocą…”, słuchali specjalnych homilii oraz pochylali się nad słowem Bożym. – Nasza siła jest w imieniu Pana. Tylko On jest dawcą wszelkiego dobra. Tylko od Niego pochodzi jedność. To hasło postawiło jednocześnie przed nami zadanie, by nieustannie odczytywać i realizować w codziennym życiu wolę Bożą. Do tego potrzeba ciągłej modlitwy – powiedział referent do spraw ekumenizmu w diecezji bydgoskiej oraz proboszcz parafii NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy ks. Krzysztof Panasiuk.

Przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej nawiązał do materiałów, które zostały z okazji tygodnia modlitw przygotowane przez chrześcijan z Karaibów. – Żyjemy w innych warunkach i doświadczenia naszych współbraci chrześcijan znacznie się różnią. Jednak gromadzimy się przede wszystkim po to, by dać wyraz łączności modlitewnej, duchowego wsparcia i pamięci. Wszechmoc Boża i Jego obecność nie są ograniczone tylko do przeszłości. Bóg jest wciąż z nami, wspiera nas i prowadzi – dodał ks. Janusz Olszański.

Jedno z nabożeństw odbyło się w parafii polskokatolickiej Zmartwychwstania Pańskiego. – Jesteśmy świadkami czasów, w których podejście do słowa Bożego staje się zupełnie obojętne. Jednak nasza modlitwa, nasze spotkania są świadectwem tego, że to słowo wciąż działa. Jest skuteczne wśród tych, którzy na nie się otwierają. Gromadzimy się, by wspólnie poszukiwać mocy i miłości Bożej – powiedział proboszcz ks. dr Tadeusz Urban. – Musimy przede wszystkim dostrzegać to, co nas łączy, a nie dzieli, jednak nie zapominać o tym, co nas różni. Myślę, że za każdym razem, gdy prawosławny, katolik, protestant, stojąc przed Krzyżem Świętym, wspólnie proszą o łaskę i błogosławieństwo, dzielą się tak opłatkiem, jak i prosforą, to już jest ogromny krok ku pojednaniu – zakończył proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Bydgoszczy ks. Mariusz Radziwon.

Tekst: KJ
Zdjęcia: KJ i kl. Grzegorz Białek

print