Księża diecezji bydgoskiej, a wśród nich m.in. dziekani, wicedziekani, uczestniczyli 9 lutego w specjalnym spotkaniu, które dotyczyło ostatnich odkryć i prac prowadzonych w katedrze św. Marcina i Mikołaja.

Jego celem było przede wszystkim zaprezentowanie projektu, którego twórcami są architekci z hiszpańskiej firmy Granda z Madrytu. Zakłada on reorganizację prezbiterium, przede wszystkim z uwagi na liturgię. Zmiany wynikają przede wszystkim z faktu, iż od 14 lat najstarsza świątynia Bydgoszczy jest katedrą.

Nastąpi m.in. przeniesienie ołtarza (w nowej szacie będzie on nawiązywał do symboliki związanej z patronką diecezji Matką Bożą z Różą) bliżej nawy głównej wraz z katedrą biskupa, która znajdzie swoje miejsce po południowej stronie prezbiterium. Natomiast zabytkowy ołtarz główny z wizerunkiem patronki diecezji – Matki Bożej Pięknej Miłości zostanie poddany gruntownej restauracji, podobnie jak pokarmelitańskie stalle. – Dla przykładu w każdym kościele prawdziwy ołtarz, przy którym sprawuje się Eucharystię, nie powinien mieć charakteru mebla, tylko trwałego elementu związanego z podłożem – tłumaczył ks. prałat Przemysław Książek.

Wnętrze zyska blask dzięki nowej marmurowej posadzce. Zostanie zmniejszona ilość stopni, których od łuku tęczowego do tabernakulum było aż osiem. Wspomniane stalle po konserwacji zostaną umieszczone przy ołtarzu głównym. – Ich pierwotnym kolorem był biały ze złoceniami. Same stalle są najstarszym ruchomym zabytkiem w katedrze. Koszt ich renowacji wyniesie około miliona złotych – dodał ekonom diecezji bydgoskiej ks. prałat Przemysław Książek.

Do prac remontowych, konserwatorskich i archeologicznych nawiązał proboszcz katedry ks. prałat Stanisław Kotowski, który przypomniał jedno z największych odkryć w historii Bydgoszczy. 2 stycznia wykopano z ziemi ponad siedemset artefaktów, w tym 486 złotych monet. – Kiedy powstanie Muzeum Diecezjalne, którego lokalizację zaplanowano w dawnej siedzibie Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Farnej 10, będziemy mogli zaprezentować odnaleziony skarb. Póki co został on przekazany w depozyt Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Będzie można go podziwiać w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej – powiedział ks. prałat Kotowski.

Kolejnym etapem było odkrycie i przebadanie sześciu krypt. O pracach zostało powiadomione Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostały również złożone wnioski na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, stallach i polichromii.

Tekst i zdjęcia: MJ

print