W nawiązaniu do Konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, a także Instrukcji Redemptionis Sacramentum Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oraz ostatniej Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski poświęconej muzyce sakralnej, biskup ordynariusz Jan Tyrawa, powierzył ks. Mateuszowi Ziemlewskiemu opiekę nad stałą formacją duchową i intelektualną organistów diecezji bydgoskiej.

Jednocześnie polecił księdzu Mateuszowi Ziemlewskiemu troskę o organy kościołów diecezji bydgoskiej, a także innych instrumentów liturgicznych, szczególnie zabytkowych, wymagających fachowego nadzoru i opieki.

print