W Bydgoszczy swoją działalność kontynuuje Szkoła Słowa Bożego. Do czerwca 2018 roku zaplanowano dziesięć spotkań. Odbywają się one w parafii św. Antoniego z Padwy.

Zaproszenie do udziału jest skierowane do kapłanów i wiernych wszystkich parafii, przede wszystkim z Dekanatu Bydgoszcz I.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II od kilku już lat owocnie inspiruje duszpasterstwo biblijne w diecezji bydgoskiej. Spotkania odbywać się będą w wyznaczone środy o godz. 19.00, przy kościele św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy (ul. Głucha 15).

PLAKAT

print