„Niech nowy blask tego sanktuarium ducha polskiego żołnierza tworzy dobrą atmosferę, w której kolejne pokolenia będą uczyć się ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie” – powiedział 4 marca w bydgoskim kościele garnizonowym bp Józef Guzdek, który dokonał poświęcenia odnowionej świątyni garnizonowej oraz konsekracji ołtarza.

Ołtarza, który – jak podkreślił – stanowi centrum, serce świątyni. – Przy ołtarzu uczymy się szacunku wobec każdego człowieka zgodnie z ewangeliczną zasadą: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12). Przy ołtarzu modlimy się i w sposób szczególny otaczamy szacunkiem kombatantów i weteranów. Tutaj z honorami żegnamy tych, którzy w sposób heroiczny służyli i poświęcali się dla Ojczyzny, bezpieczeństwa i pokoju. Przy ołtarzu lepiej rozumiemy ich ofiarę krwi i życia – podkreślił.

Wreszcie – według biskupa polowego – przy ołtarzu Jezus uczy nas składania ofiary z siebie, poprzez uczciwą pracę i cierpienie, poprzez poświęcenie się jeden dla drugiego w życiu małżeńskim i rodzinnym, a w szczególnych okolicznościach przez ofiarę życia w obronie najwyższych wartości.

Celebrans przypomniał również, że w długiej historii Kościoła powtarzał się ten sam scenariusz – następcy Apostołów i ich współpracownicy głosili najpierw Ewangelię, zakładali wspólnoty uczniów Chrystusa, a potem budowali kościoły. – Tak było też w Polsce. Pierwszy biskup polowy Stanisław Gall najpierw udał się do żołnierzy na froncie, głosił im słowo Boże i celebrował Eucharystię w warunkach polowych. Jednak gdy tylko nastał czas pokoju, z wielką energią przystąpił do organizowania sieci kościołów i kaplic garnizonowych na terenie całego kraju – mówił.

Dodał, że ten sam biskup Gall powołał do istnienia ponad 70 parafii wojskowych. Wiedział bowiem, że żołnierz potrzebuje dobrego wyszkolenia i uzbrojenia; koszar, placu apelowego i poligonu; ale i przestrzeni świątyni, gdzie uczy się miłości ojczyzny oraz poświęcenia zdrowia, a nawet życia w obronie najwyższych wartości.

Biskup polowy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia świątyni garnizonowej NMP Królowej Pokoju w Bydgoszczy. Wymienił m.in. szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza Łukowskiego, nadzór konserwatorski, wykonawców prac, a nade wszystko proboszcza ks. płk. Zenona Surmę. Podczas uroczystości udzielił również młodzieży sakramentu bierzmowania.

Początki świątyni związane są z przybyciem do Bydgoszczy bernardynów. Budowę pierwszego kościoła, który później spłonął, ukończono w 1485 roku. Obecna świątynia została w 1926 roku przemianowana na wojskowy kościół parafialny pw. św. Jerzego. Dokładnie 4 stycznia 1971 roku kard. Stefan Wyszyński zmienił jego tytuł na NMP Królowej Pokoju. Został on ponownie konsekrowany jako wojskowy 31 maja 1971 roku. W ostatnich latach kościół przy ul. Bernardyńskiej przeszedł gruntowny remont wewnątrz i na zewnątrz.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print