Jagoda Stosik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Michalina Jazdon z VI LO w Bydgoszczy oraz Weronika Kozerewicz z II LO w Bydgoszczy – te osoby będą reprezentowały diecezję bydgoską podczas ogólnopolskiego etapu XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, który zostanie przeprowadzony w dniach 5-7 kwietnia.

46 osób z 20 szkół zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego, który przeprowadzono w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.  Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym gospodarzem archidiecezja łódzka. Hasłem są słowa: Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka.

Wśród celów Olimpiady Teologii Katolickiej należy wymienić: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej oraz stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Tekst: MJ
Zdjęcia: kl. Grzegorz Białek

print