6 marca dokonano oficjalnego otwarcia nowego Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, który będzie mieścił się w zabytkowym budynku przy ul. Farnej 6. Nowe miejsce pracy poświęcił biskup ordynariusz Jan Tyrawa

Po likwidacji odrębnych Prokuratur Wojskowych, związanej ze mianami w przepisach prawa (Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy zakończyła swoje funkcjonowanie 31 marca 2013r.), sprawy podlegające orzecznictwu sądów wojskowych przekazano do nadzoru prokuratorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych. Na szczeblu prokuratur rejonowych powstały – w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016r. (Dz.U. z 2016, poz. 402) – odrębne Działy do spraw Wojskowych, początkowo wyłącznie w 7 wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości jednostkach, tj. w: Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Sprawy z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego podlegały dotąd  śledczym wykonującym obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Grunwald w Poznaniu.

Minister Sprawiedliwości – Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2017r. (Dz.U. z 22 grudnia  2017r., poz. 2424)  – utworzył m.in. w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, kolejny Dział do spraw Wojskowych, który ma obejmować swoją właściwością obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Uroczystość oficjalnego otwarcia Działu zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Prokuratura Generalnego do spraw Wojskowych – Pan Prokurator Przemysław Funiok, Dyrektor Departamentu do spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej – Pan Prokurator Krzysztof Kuk,  Pan Prokurator Regionalny w Gdańsku – Andrzej Golec, Prokuratorzy Okręgowi (i ich zastępcy) we Włocławku, Toruniu i Poznaniu oraz szefowie prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego.

Nie zawiedli także zaproszeni goście: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Józef Ramlau, Prezydent Miasta Bydgoszczy – Pan Rafał Bruski,  Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – Pan Sędzia Mirosław Oliwa, Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Pan sędzia Jacek Wojtycki, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Pan Płk Andrzej Iseman oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – Pan insp. Mirosław Elszkowski. Nowe miejsce pracy poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa.

Symboliczną ceremonię przecięcia wstęgi poprowadził Zastępca Prokuratura Generalnego do spraw Wojskowych – Pan Prokurator Przemysław Funiok, który do tego uroczystego aktu zaprosił Pana Prokuratura Okręgowego w Bydgoszczy – Jerzego Dużego oraz Pana Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy – Włodzimierza Marszałkowskiego.

Zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Wojskowych, Pan Prokurator Przemysław Funiok, wręczył Panu Prokuratorowi majorowi Łukaszowi Kawalcowi akt powołania na stanowisko Zastępcy Prokuratora Rejonowego do spraw Wojskowych.

Zdjęcia i materiały: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

 
print