„Każdy człowiek – w przesłaniu nauki Chrystusa – powinien być bliskim drugiemu człowiekowi i nie do człowieka należy decyzja, kto jest jego bliźnim” – uważa bp Jan Tyrawa. Był on gościem VII Interdyscyplinarnej Konferencji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych „Być człowiekiem dzisiaj – Quo vadis Homo?”. Jej uczestnicy odpowiadali na pytanie: któż jest moim bliźnim?.

Uczniowie w swoich referatach odwoływali się m.in. do takich postaci, jak Józef Piłsudski, Zbigniew Herbert, abp Ignacy Tokarczuk czy Irena Sendlerowa. Przywoływali również ważne wydarzenia historyczne – Powstanie Wielkopolskie oraz zbliżającą się setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. – Wspólnie zadajemy sobie pytanie: któż jest moim bliźnim? Dziś mamy wiele pytań odnoszących się do naszej egzystencji, a bez szukania odpowiedzi na to konkretne pytanie, łatwo rodzi się atmosfera walki o byt – tu, na ziemi, walki bezwzględnej, w której człowiek dla człowieka staje się wilkiem – zauważył organizator ks. Damian Pawlikowski.

Uczniowie I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy (Zuzanna Masiak, Michał Tański, Andrzej Kaszubski) przypomnieli sylwetkę abp. Ignacego Tokarczuka. Postać – jak podkreślili – niezwykłą dla polskiego Kościoła w XX wieku. – Po pierwsze, był to człowiek, który wprowadził, wespół z prymasem Wyszyńskim, naród polski w Millenium chrztu, gdyż w roku 1966 przyjął sakrę biskupią. Po drugie, przyczynił się do odnowy moralnej Polaków wycieńczonych II wojną światową i trudnymi latami stalinizmu. Po trzecie, swym autorytetem, służbie ludziom i charyzmatami dorównuje takim postaciom, jak Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Jerzy Popiełuszko, Franciszek Blachnicki – podkreślili.

Caritas – miłość, dobro i otwartość na potrzeby drugiego – to temat uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. – Każdy chrześcijanin powinien pomagać drugiemu – temu, który znalazł się w potrzebie. Powinien brać przykład z Samarytanina, o którym słyszymy w Ewangelii. Dzisiejsze czasy, zdominowane przez multimedia, powodują, że często zapominamy o bliźnim. Brakuje nam realnego współczucia i spojrzenia na to, co dzieje się tu i teraz – powiedzieli Kacper Frańczak i Sebastian Michniewicz.

Organizatorem konferencji był Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy. Patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

 

 

 

print