Będzie nieczysty jak i ten celnik i złodziej. Czy widział to ktoś, by pobożny człowiek siadał przy stole z grzesznikiem? Tak mogli zareagować mieszkańcy Jerycha słysząc, że Jezus zamierza zatrzymać się w domu Zacheusza – bogacza i zwierzchnika celników. Jezus gdy usłyszał, że Zacheusz połowę majątku zamierza oddać ubogim, rzekł: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,1-10) Zacheusz to obok Jezusa Chrystusa główna postać tegorocznego Misterium Męki Pańskiej.

W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 roku, o godzinie 16 i 20, w niezwykłej scenerii  Doliny Śmierci w Bydgoszczy goście będą mogli przeżywać misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Plenerowe widowisko jak co roku zaangażuje kilkuset aktorów i statystów. Całość rozegra się w scenografii nawiązującej do czasów życia Jezusa. Nie zabraknie Wieczernika, Pałacu Piłata, Grobu Pańskiego, Domu Zacheusza czy pełnego dzieci żydowskiego miasteczka. Okoliczne wzgórza znakomicie będą symbolizować Golgotę.

Historia fordońskiego Misterium Męki Pańskiej sięga roku 2001, w którym po raz pierwszy wystawiono je w bydgoskiej Dolinie Śmierci w Niedzielę Palmową. Dało to początek pięknej tradycji, która jest kontynuowana i która podejmuje co raz to nowsze środki, aby jak najlepiej przedstawić za pomocą obrazu, dźwięku i światła wydarzenia pasyjne. Główną motywacją organizatorów jest dostrzegana konieczność przywrócenia temu miejscu śmierci ponad 1200 obywateli miasta podczas II wojny światowej, należnej czci, hołdu i pamięci. 7 października 2008 roku świątynia Matki Boskiej Królowej Męczenników, usytuowana przy Dolinie Śmierci, podniesiona została do rangi sanktuarium, a kompleks martyrologiczny zyskał oficjalne miano Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku.
Wyjątkowość bydgoskiego Misterium, tkwi w corocznym nowym, niepowtarzalnym scenariuszu, w którym męka Chrystusa zostaje ukazana w perspektywie różnych wydarzeń historycznych, bądź współczesnych, biblijnych, bądź obyczajowych, różnych postaci, bądź problemów życiowych.

Niezwykłość tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że organizacją i koordynacją całości zajmują się ludzie młodzi: studenci ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „POKOLENIE” oraz Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA”, we współpracy z Wolontariatem Młodzieżowym 4don4LORD, Fundacją „Wiatrak” oraz innymi wspólnotami Sanktuarium Królowej Męczenników. Wsparciem i doświadczeniem służą również starsi, często od początku związani z dziełem Misterium. Zaangażowanie obejmuje różne dziedziny, od oprawy artystycznej, obsady aktorskiej, poprzez przygotowanie i konserwację dekoracji, rekwizytów, po dbałość o zaplecze gospodarcze. Organizatorzy to osoby płomiennego ducha, wspierane przez fachowców; przedstawicieli różnych umiejętności.

Około 350 osób (wolontariuszy) – w tym ok. 250 aktorów – bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Misterium. Praca ta to opracowanie artystyczne i organizacyjne przedsięwzięcia, próby przed Misteriami, przygotowanie dekoracji i strojów, zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników prób oraz bezpośrednie zaangażowanie aktorskie w Misterium. Dużą pomocą do zaistnienia tego dzieła jest również wsparcie ze strony lokalnych firm, instytucji i osób prywatnych.

Więcej informacji na stronie www.misterium.bydgoszcz.pl

PLAKAT

ZWIASTUN

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

 
print