Grupa kilkudziesięciu osób – większość ze wspólnoty Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej – przebranych w stroje z epoki, odegrało Misterium Męki Pańskiej. Od ponad trzydziestu lat wierni z różnych stron kraju gromadzą się w miejscu objawień maryjnych, którego gospodarzem są Misjonarze Świętej Rodziny.

Misterium jest oparte na Ewangelii oraz dziele Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”. Akcja Misterium Męki Pańskiej rozgrywała się blisko studzienki, gdzie ukazała się Maryja. Tuż obok wznosiła się Góra Oliwna. Przy dzwonnicy usytuowano pałac Piłata, dalej pałac Heroda, Sanhedryn i siedzibę Kajfasza. Golgotę umieszczono obok cmentarza parafialnego, przy którym znajdują się krzyże. Pomysł pierwszego misterium, odegranego w Górce Klasztornej, zrodził się w myślach ks. Jana Czekały, który był reżyserem przedstawienia pasyjnego. Miał on upamiętnić pomordowanych podczas drugiej wojny światowej wiernych, księży i zakonników z obozu, który istniał na terenie sanktuarium.

Sanktuarium w Górce Klasztornej k. Łobżenicy jest najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce. Według bernardyńskich kronik w 1079 roku ukazała się tam pasterzowi Matka Boża.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Szymon Chwaliszewski

 
print