„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia.” (J 8,12)

Świętując Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa, życzymy sobie,
by słowa Orędzia Wielkanocnego śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej
stały się i naszym udziałem.
Niech Jezus Zmartwychwstały „uwolni każdego z nas od zepsucia pogańskiego życia
i od mroku grzechów”.
Niech Ten, który „skruszył więzy śmierci i jako zwycięzca wyszedł z otchłani”, obdarzy nas łaską, byśmy w naszym codziennym życiu z wiarą i ufnością kroczyli za Nim, który jest Światłością Świata.

print