W związku z Dniem Świętości Życia, obchodzonym w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które w tym roku wyjątkowo wypada 9 kwietnia, zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

MODLITWA

print