„Często jest tak, że rzeczywistość materialna zatrzymuje nas w doczesności” – uważa biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Jacek Kiciński CMF. Klaretyn głosił w Bydgoszczy rekolekcje dla Zgromadzenia Ducha Świętego.

Ich myśl przewodnia brzmiała: „Być jak uczniowie na drodze do Emaus”. – To przede wszystkim wchodzić w tę rzeczywistość, która stała się udziałem uczniów Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu. To powrót do źródeł, do pierwszych słów: „Pójdź za Mną” – powiedział.

Według biskupa Jacka Kicińskiego CMF każdy musi taką refleksję rozpocząć najpierw od siebie, czyli od tej rzeczywistości, w której żyje. – Dlatego że w dzisiejszym świecie bardzo często istnieje pokusa zatopienia się w doczesności. Tak było z uczniami na drodze do Emaus po tym, co się wydarzyło. Towarzyszyły im lęk, strach, chęć ucieczki, ale i właśnie to zatopienie w sprawach doczesnych. Oni rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło, ale nie widzieli Jezusa. I to jest – można powiedzieć – perspektywa współczesnego świata. Wiele osób, wśród których posługujemy, jest zatopionych w doczesności. Mówią do siebie, często nie widząc Jezusa, który jest tuż obok, bardzo blisko – dodał.

Według rekolekcjonisty życie konsekrowane, które ubogaca Kościół, od samego początku było widzialnym znakiem obecności Boga. – Bez wątpienia ten znak musi być czytelny i być realizowany we właściwym miejscu. Niekiedy nie trzeba dokonywać nie wiadomo jakich dzieł. Dzisiaj jesteśmy często nastawieni na różne formy działalności ewangelizacyjnej w sieci. Dla mnie natomiast bardzo ważne jest duszpasterstwo obecności, czyli bycie tam, gdzie jest człowiek. Potrzeba osobistego spotkania, nie anonimowości, na co zwraca uwagę znowu papież Franciszek – stwierdził.

Zgromadzenie Ducha Świętego zostało założone w 1703 roku we Francji. Jego charyzmatem jest praca misyjna wśród ludów, osób i grup najbardziej opuszczonych na całym świecie. Dom macierzysty polskiej prowincji mieści się w Bydgoszczy. – Mam nadzieję, że słowa „Być jak uczniowie na drodze do Emaus” oznaczają dla naszej wspólnoty nic innego jak „iść razem”. Chcemy na tej drodze powracać do początków, poszukiwać z jeszcze większą gorliwością Chrystusa – powiedział przełożony prowincji o. Marek Myśliński CSSp.

Biskup Jacek Kiciński CMF  jest profesorem nauk teologicznych, doktorem habilitowanym teologii (duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktorem teologii (duchowości) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1988 roku w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Przewodniczącym Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP od 2017 roku, Przewodniczącym Rady Życia Konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej, członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa KEP.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print