„Chciałbym, abyście wiedzieli, że moim najgłębszym pragnieniem jest to, by w centrum tego spotkania był wyłącznie Chrystus” – powiedział abp Waldemar Sommertag. Nuncjusz apostolski Nikaragui odprawił Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii w Sypniewie.

W uroczystościach, które odbyły się w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, uczestniczyli licznie zaproszeni goście – wśród nich kapłani, rodzina, władze oraz parafianie. – Od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o twojej nominacji, przepełnia nas niekończąca się radość. Powróciłeś do domu, do swoich. Tutaj przyjąłeś chrzest święty, tu jako kapłan 25 lat temu odprawiłeś swoją pierwszą Mszę Świętą – powiedział proboszcz wspólnoty ks. Andrzej Jasiński.

Arcybiskup Waldemar Stanisław Sommertag, rozpoczynając homilię, wskazał na wyjątkowy czas wielkanocny, który towarzyszył wiernym. Odwołał się również do przeżywanej Niedzieli Miłosierdzia Bożego. – Świętujmy nasze święto w Panu i nigdy, przenigdy nie zapominajmy, że to On jest najważniejszy. Jeśli będziemy go w życiu szukali i za nim dążyli, to rozpoznamy go takim, jakim jest – miłosiernym, dobrym, sprawiedliwym, troszczącym się o każdego bez najmniejszego wyjątku – zachęcał.

Następnie podkreślił, że tę Mszę św. dziękczynną sprawuje z takim samym przejęciem jak Mszę św. prymicyjną – tym bardziej, że celebruje ją w swojej „rodzinnej i ukochanej parafii Sypniewo”. – Chciałbym, abyście wiedzieli, że moim najgłębszym pragnieniem jest to by, w centrum tego spotkania był wyłącznie Chrystus. Staję przed wami jako biskup – z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony – wyświęcony przez papieża Franciszka i powołany do tego, by przewodzić w Kościele partykularnym. Nie jest to łatwy obowiązek. Ojciec Święty powołał mnie również, bym jako arcybiskup tytularny Maastricht był przedstawicielem papieża i Stolicy Apostolskiej w Nikaragui, gdzie miałem już okazję pracować jako radca Nuncjatury Apostolskiej – mówił do zgromadzonych wiernych. 

Jak podkreślił abp Sommertag, swoją biskupią posługę powierza Najświętszemu Serca Pana Jezusa, zaś motto, które sobie obrał, to po łacinie „Secundum Cor Tuum” – „Według Serca Twego”, a wzięte zostało z inwokacji kończącej litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Arcybiskup podziękował też m.in. rodzicom – nieżyjącej już mamie Helenie za jej wrażliwość i troskę oraz tacie – Augustynowi za niezachwianą wiarę, zdrowe podejście do życia i optymizm. – Jak ja się czuję? Jestem ogromnie zaskoczony. Jednak cieszę się i jestem szczęśliwy. Nie oczekiwałem tego, że dożyję tej chwili – powiedział ojciec arcybiskupa, Augustyn.

Arcybiskup Waldemar Stanisław Sommertag urodził się w Więcborku 6 lutego 1968 roku. 30 maja 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji pelplińskiej. W 1998 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. W czerwcu 2000 roku podjął pracę w dyplomacji watykańskiej, kolejno w nuncjaturach apostolskich w: Tanzanii (2000-2003), Nikaragui (2003-2005), Bośni i Hercegowinie (2005-2010) oraz w Izraelu i Palestynie (2010-2013). Od 2013 roku był pracownikiem sekcji II Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Zna język włoski, niemiecki, rosyjski, angielski oraz hiszpański.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print