Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. dr. Pawła Maciąga pod tytułem: „Czy można mówić o transcendencji w sztuce?” Spotkanie odbędzie się 11 maja (piątek) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ks. Paweł W. Maciąg jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem sztuki, adiunktem w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest malarzem, poetą, rekolekcjonistą. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Związku Literatów Polskich, Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor licznych publikacji z zakresu historii sztuki, literatury i etyki. Obecnie pracuje nad drugą rozprawą doktorską z teologii dogmatycznej.

print