Swoją postawą patriotyczną pokazali, iż Polacy – jak żaden inny naród – mają świadomość swojej odrębności kulturowej – mowa o uczniach Szkoły Podstawowej nr 1 Solcu  Kujawskim, gdzie zorganizowano konferencję „Rola rodziny i Kościoła w pielęgnowaniu kultury polskiej od czasów zaborów do niepodległości”.

Uczniowie, którzy przedstawili program artystyczny, podkreślali jednocześnie, że w podtrzymaniu polskiej tradycji ogromną rolę odegrał Kościół katolicki. Również to, że w czasach państwowego niebytu, braku polskich szkół i placówek kulturalnych to właśnie rodzina była ostoją polskości.

Ksiądz Grzegorz Grobelny, odnosząc się do tematu konferencji, podkreślił, że rola rodziny i Kościoła w pielęgnowaniu kultury polskiej od czasów zaborów do niepodległości jest niedoceniana. – Kościół, rozumiany jako wspólnota kapłanów i wiernych, był jedyną instytucją, która kolejne pokolenia Polaków wychowywała do wolności. To parafie i zakony przechowały pamięć o historii narodu. Duchowni katoliccy i innych wyznań mówili z ambon zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej, politycznej – podkreślił.

Według ks. Grobelnego, należy podkreślić, że Kościół solidaryzował się z narodem, a nawet częściowo zastępował nieistniejące państwo. – To w świątyniach ludzie dowiadywali się o kolejnych powstaniach i poborze do wojska, a plebanie były miejscem wymiany informacji. W okresie zaborów Kościół na poziomie hierarchów stosował dyplomację, a na poziomie zwykłych księży i zakonników działał konspiracyjnie. Biskupi w pewnych sprawach musieli komunikować się, a nawet układać z władzą zaborczą. Generalnie sytuacja Kościoła była bardzo trudna. Diecezje były nękane brakiem możliwości ustanowienia biskupów, władze carskie wpływały na obsadzanie stolic biskupich tak, aby ich nominat był potulny lub po prostu starszy i niezdolny do radykalnych niepodległościowych działań – tłumaczył.

Proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Solcu Kujawskim, która była również organizatorem wydarzenia, dodał, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości należy przypominać postaci biskupów, kapłanów, osób świeckich, jak i całą instytucję Kościoła, a także podkreślać niezastąpioną misję rodziny. – Także dziś przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie spoczywają nade wszystko na rodzinie, szkole i wspólnocie Kościoła oraz środowiskach twórczych – podkreślił.

W czasie spotkania, które odbywało się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Teresy Substyk, rozstrzygnięto również gminny konkurs literacki.

Tekst: MJ/KAI

print