„Już św. Jan Paweł II w adhortacji «Redemptoris custos» o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła odkrył, że widzi nowy poranek chrześcijaństwa” – zauważył biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który w katedrze udzielił święceń diakonatu klerykom bydgoskiego seminarium duchownego.

W czasie homilii zauważył, że liczba trzech diakonów na tle kilkudziesięciu, którzy jeszcze nie tak dawno w różnych seminariach w Polsce przyjmowali święcenia, jest znakiem naszych czasów, które zadziwiają, ale też niepokoją. Biskup Tyrawa przypomniał, że święcenia diakonatu podkreślają pewien wymiar posłannictwa Kościoła wyrażający się w posłudze, w trosce o słabych, chorych, wykluczonych. Przestrzegł, że dzisiaj próbuje się zredukować Kościół, Jego rozumienie do organizacji zajmującej się biedą i cierpieniem. Tak jak gdyby świat sam w sobie miał być stworzony do wyższych rzeczy. – Jednak odsłaniają się przed nami inne wymiary, potrzeby i głębsze posłannictwo – zauważył. 

Zdaniem biskupa chrześcijaństwo od samego początku, nawet w czasach prześladowań, wiodło spór intelektualny. – Czy nie zgubiliśmy gdzieś po drodze tego intelektualnego sporu o obiektywną prawdę, którą się nie manipuluje, ale odkrywa – mówił. Wskazał, że wyzwaniem dla tych, którzy biorą w swoje ręce ster Kościoła i chrześcijaństwa jest odkrycie na nowo mocy i przesłania prawdy. Podkreślił, że wymaga to wysiłku i pracy intelektualnej. – Módlmy się nie tylko o liczne powołania, ale również o to, aby niosły one w sobie taką właśnie jakość ogromnego trudu intelektualnego, który charakteryzował pierwotny Kościół. Dzisiaj taki spór jest nam potrzebny, jeśli chcemy uratować świat, Europę, Kościół, chrześcijaństwo. W taką drogę się wybieracie, bądźcie tego świadomi – zakończył.

Wyświęceni diakoni pochodzą ze wspólnot parafialnych w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Marcin  Jarzembowski/kl. Robert Woźny

 
print