Biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował ks. dr. Mateusza Nowaka Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

DEKRET

print