„W sposób niezwykle uroczysty pragniemy Panu Bogu to miejsce na ziemi poświęcić, oddać, zawierzyć” – mówił 26 maja podczas poświęcenia kościoła w Niemczu abp Jan Romeo Pawłowski z Watykanu.

W czasie uroczystości nastąpiło m.in. namaszczenie olejem ołtarza, aby służył on do sprawowania Najświętszej Ofiary, oraz ścian świątyni, która w ten sposób zostaje oddana Bogu na własność. Aktu tego dokonali ordynariusz diecezji bydgoskiej, który przewodniczył uroczystości oraz arcybiskup.

W wygłoszonej homilii gość z Watykanu zauważył, że to, co dzisiaj dokonuje się w podbydgoskim Niemczu, jest spełnieniem Bożego planu odczytanego w minionych kilkunastu latach, zrealizowanego trudem tutejszych parafian. – W sposób niezwykle uroczysty pragniemy Panu Bogu to miejsce na ziemi poświęcić, oddać, zawierzyć. Ten nasz kościół parafialny ma nas także w duchowej wspólnocie łączyć z Kościołem powszechnym na całej ziemi, na wszystkich kontynentach. A jak wiecie jest w Rzymie taka świątynia na wzgórzu laterańskim, bazylika św. Zbawiciela i św. Jana, która jako katedra Następcy Apostoła Piotra nazywana jest Matką i Głową wszystkich kościołów Rzymu i świata. A ponieważ z woli Chrystusa Kościołowi na ziemi przewodzi św. Piotr i jego Następcy, to nasza myśl biegnie do Watykanu, do papieża Franciszka, który na tę okoliczność przesyła wam za moim pośrednictwem swoje ojcowskie pozdrowienie i pasterskie błogosławieństwo – mówił arcybiskup.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał o ważnym elemencie budującym kościół w Niemczu. – Ta świątynia w naszej bydgoskiej diecezji ma jako swój kamień węgielny, jako bazę budowy, kamień wyjęty z podziemi bydgoskiej katedry. Słyszeliśmy, że pod posadzką znaleziono tam skarb w postaci licznych monet. Ale ja myślę, że ten kamień węgielny to skarb jeszcze większy, bo to łączność tego kościoła parafialnego z wiekami historii i modlitwy. Ten skarb modlitwy, duchowy skarb wiary został tutaj przeniesiony, wszczepiony i dany jako zdanie, aby go pomnażać i kontynuować. I każdy, kto tu wejdzie w następnych latach i wiekach, będzie mógł z tego duchowego dziedzictwa zaczerpnąć, ale także powiększyć go własną modlitwą i ofiarą – dodał.

Proboszcz parafii przytoczył słowa utworu, który został wykonany m.in. podczas czuwania z Ojcem Świętym w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. „Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie”. – Świątynia w Niemczu została pobudowana, aby wszyscy, którzy będą gromadzić się w niej na modlitwie, stawali się piękni Bożym Słowem, Bożą łaską, Bożą obecnością – powiedział ks. kanonik Mirosław Goślinowski.

Wspólnota NMP Wspomożycielki Wiernych w Niemczu stała się samodzielną parafią na mocy dekretu biskupa ordynariusza Jana Tyrawy z 15 maja 2004 roku. –  To szczególny dzień – kończy się budowa zewnętrznego kościoła, a rozpoczyna się coś o wiele ważniejszego. Napełnieni łaską, mocą prawdy Ewangelii, mamy wyjść z tego kościoła i uczynić świat jedną wielką budową kultury, cywilizacji miłości, cywilizacji życia. Bo taka jest misja Kościoła, którą spełnia On przede wszystkim przez ludzi świeckich.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Waldemar Buchholz i MJ/KAI

print