W roku katechetycznym 2017/2018 ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski przybliżać będzie tematy związane z wielkimi religiami, a także związkiem wyznaniowym świadków Jehowy. Serdecznie zapraszamy w trzecie piątki miesiąca do parafii pw. Przemienia Pańskiego w Bydgoszczy – Opławcu (ul. Sanatoryjna 45).

Celem wykładów jest przedstawienie największych religii działających na świecie, które powstały i kształtowały się w różnych okresach historii. Oddziałują na miliony ludzi kształtując ich postawy moralne i społeczne. Określają sposób ziemskiego bytowania i przedstawiają wizję przyszłej rzeczywistości. Co je łączy, co zaś dzieli? Jaki wywierają wpływ na współczesnego człowieka i w ogóle na świat? W wielu proponowanych wykładach odnajdziemy niezbędny aspekt historyczny, a także biblijny, patrystyczny i dogmatyczny. Ostatni z wykładów poświęcony zostanie związku wyznaniowemu o nazwie Świadkowie Jehowy. Chociaż nie należy on do największych religii świata, wydaje się jednak konieczne, by zwrócić na niego uwagę, ponieważ jego wyznawcy nawiedzają domy nierzadko nieradzących sobie z ich argumentami chrześcijan.

PLAKAT

print