W dniach 21-31 lipca Kościół Bydgoski przeżywał czas rekolekcji w drodze w ramach Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dla każdego pątnika stawała się ona okazją, by oprócz wymadlania własnych intencji przedstawić Bogu również te, które na ten czas stają się bliskie całej diecezji.

Podczas Mszy Świętej posłania w katedrze bydgoskiej biskup ordynariusz  Jan Tyrawa zaprosił każdego pielgrzyma, by w czasie drogi podjąć modlitwę za naszą diecezję w bezpośrednim jej przygotowaniu na zbliżający się czas peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. W tej modlitwie szczególną troską staje się kwestia powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ponieważ zdecydowanie dotyka nas kryzys odpowiedzi młodych ludzi na wezwanie do poświęcenia się tej Bożej służbie.

Grupa „Przezroczysta” Diecezjalnego Ośrodka Akademickiego „Martyria” oraz Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży zaprosiła wszystkich pielgrzymów do szczególnej formy prośby w intencji powołań: w towarzystwie Monstrancji Fatimskiej „Niewiasta Eucharystii” każdego dnia pielgrzymi mieli sposobność adoracji Najświętszego Sakramentu, by nie tylko czas drogi, ale i odpoczynku poświęcać Bogu w modlitwie o powołania. Eucharystyczny Pan Jezus był każdego dnia z nami, nie tylko w świątyni, gdzie jest tabernakulum, ale także na polu namiotowym, kiedy podczas nocnego odpoczynku można było spotkać się z Nim w Namiocie Spotkania, by rozmawiać jak się rozmawia z Przyjacielem (por. Wj 33,7-14) lub w wiejskiej remizie strażackiej, do której na modlitwę o powołana przyszło pół wioski. Podczas pielgrzymki dało się zauważyć wielu takich, którzy na postojach zamiast drzemać pod drzewem trwali na modlitwie przed Panem i ten widok bardzo budował, ale również mobilizował.

Kwestia powołań staje się dla nas – duszpasterzy i wiernych – już nie tyle zaproszeniem, co bardziej wyzwaniem, by nie ulec zniechęceniu i obojętności twierdząc, że takie mamy trudne czasy i nic już z tym nie poradzimy. Wspólna, świadoma i gorliwa modlitwa oraz odpowiedzialne wychowywanie młodzieży do podejmowania odważnych i odpowiedzialnych decyzji, to priorytet w trosce o powołania. Powinniśmy w tej kwestii mądrze odczytywać znaki, które Pan Bóg nam daje: czas peregrynacji Matki Bożej, zwołany na październik przez Ojca Świętego Franciszka Synod Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Panamie w maryjnym temacie „fiat” mogą być dla każdego z nas światłem na drodze troski o młodzież, która „już” lub „za chwilę” będzie próbowała odpowiedzieć Bogu na jej życiowe powołanie.

Za każdym razem Adoracja Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej kończyła się modlitwą zawierzenia:

AKT ZAWIERZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI BYDGOSKIEJ  W TROSCE O POWOŁANIA

Panie Jezu Chryste, ukryty w tajemnicy Eucharystii!

Dziękujemy Ci za Twoją nieustanną obecność pośród nas. Twój Bydgoski Kościół podążający ku Jasnej Górze kieruje wzrok na oblicze Twojej i naszej Matki – Królowej Polski, której kopię cudownego obrazu od września będzie gościł we wszystkich swoich parafiach. Już teraz zawierzamy Ci ten czas szczególnej łaski.

Świadomi wielkiej odpowiedzialności za Kościół i jego przyszłe losy, pragniemy usilnie prosić Cię za wszystkich ludzi młodych w cieniu zwołanego na październik Powszechnego Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznania powołania”. Prosimy Cię, by z odwagą wzięli życie w swoje ręce, a zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów. Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując właściwy projekt życia osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników. Otwieraj ich serca na szczególne wezwanie do poświęcenia się służbie w życiu kapłańskim i konsekrowanym, by na wzór Twojej i naszej Matki Maryi, odważnie wypowiadali swoje życiowe „fiat”. Niech czas naszej pielgrzymki i zbliżającej się peregrynacji cudownego Jasnogórskiego Obrazu wzbudzi nowe powołania naszemu Bydgoskiemu Kościołowi.

Który żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Amen.              

Tekst: Ks. Piotr Wachowski – diecezjalny duszpasterz młodzieży

print